Ombyggd centralstation kan ersätta Västlänken | Göteborgs Fria
  • Genom att leda upp ingående tåg på ramper åtta meter över marken medan utgående tåg går på markplan, menar gruppen bakom förslaget Göteborg C 2.0 att kapaciteten skulle fördubblas – till skillnad från med Västlänken.
  • Förslaget skulle fördubbla centralens kapacitet, menar Göran Värmby och gruppen bakom Göteborg C 2.0.
Göteborgs Fria

Ombyggd centralstation kan ersätta Västlänken

Det närmar sig byggstart för omdebatterade Västlänken men motståndarna är långt ifrån klara att ge upp. Nu presenteras ett nytt förslag med en ombyggd centralstation istället för Västlänken – ett betydligt billigare alternativ enligt gruppen bakom.

Byggstart för Västlänken, järnvägstunneln under centrala Göteborg och två nya underjordiska stationer vid Korsvägen och Haga, är planerad till 2018. Men än är det inte för sent för politikerna att tänka om och stoppa projektet menar en grupp av bland andra ingenjörer som har jobbat fram ett alternativ.

– Redan i dag är centralen fixad så att den har samma kapacitet som den kommer att ha med Västlänken. Den enda skillnaden är egentligen att det ska finnas två nya stationer mitt inne i stan. Det är att slänga pengar till ingen nytta, säger Göran Värmby, civilingenjör och tidigare miljöchef i Göteborgs stad, som är en av de engagerade.

Det gruppen föreslår är ett projekt de kallar Göteborg C 2.0, som skulle öka kapaciteten till 30 tåg i timmen istället för Västlänkens 15. Göran Värmby beskriver förslaget som går ut på att bygga i olika nivåer:

– Utgående tåg går i markplan precis som nu medan ingående tåg går upp på ramper eller broar en våning upp, åtta meter över marken. Då slipper tågen att mötas vilket ger en enorm förbättring.

Nu har förslaget skickats till 1 170 politiker i såväl kommun som region och riksdag. Göran Värmby hoppas att de ska ta till sig förslaget, men tror också att det är en fråga det ligger mycket prestige i från framförallt kommunpolitikernas håll.

De kommunpolitiker GFT når har ännu inte hunnit sätta sig in förslaget. Johan Nyhus, S, som är kommunalråd med ansvar för trafikfrågor kommenterar:

– Vi har ingen anledning att ompröva Västlänken. Men jag tittar på alla andra förslag och kommer även att sätta mig in i det här förslaget.

Kostnaden för Västlänken är en av delarna gruppen bakom Göteborg C 2.0 är kritiska mot, och menar att deras nya förslag bara skulle kosta runt 5–6 miljarder kronor. Den ursprungliga beräkningen för Västlänken ligger på 20 miljarder, men enligt bland andra Riksrevisionens granskning kan det mycket väl krävas investeringar på 20–35 miljarder till.

Göran Värmby jämför med tunnelbygget i Hallandsåsen, och tror att det kan komma att kosta upp mot 50 miljarder på grund av oförutsedda händelser.

– Man har redan plöjt ner 1,5–2 miljarder i projekteringskostnader men det är ändå en liten kostnad jämfört med vad det kommer bli. Man har inte satt spaden i jorden ännu, utan bara börjat förbereda genom att göra vissa saker på kommunens egen mark där det inte behövs tillstånd från Mark- och miljödomstolen.

Huvudförhandlingarna i Mark- och miljödomstolen är planerade till oktober, och att det kommer att överklagas sedan är högst troligt. Att domstolen lämnar sitt tillstånd är inte heller alls säkert, då flera av regeringens villkor inte har uppfyllts säger Göran Värmby.

– Bland annat ska en plan som visar att man inte överskrider gränsvärden för luftföroreningar redovisas, och det kommer man inte att klara. Man har heller inte redovisat var schaktmassor ska ta vägen. Det är också ett villkor som måste vara klart innan man börjar.

Ett av argumenten för Västlänken är att göra det enklare för pendlare med de nya stationerna vid Korsvägen och Haga, men Göran Värmby köper inte det.

– I Haga finns knappt några arbetsplatser – det är turister och bostäder och Handelshögskolan. Vid Korsvägen finns inte heller en massa nya arbetsplatser, och där finns redan Lisebergsstationen. Varför har man inte tittat på att försörja Hisingens stora arbetsplatser istället?

Som ett extra tillägg till Göteborg C 2.0 är förslaget att flytta knutpunkten för kollektivtrafiken som Drottningtorget i dag utgör, till en plattform ovanpå pendeltågen på den ombyggda centralen.

– Drottningtorget kan frikopplas och spårvagnarna kan ledas direkt till nya bron över till Hisingen och till Operalänken. Det blir ett väldigt kort avstånd från pendeltågen till byten.

Annons

Rekommenderade artiklar

De kämpar för rätten till sitt språk

”Jag önskar att samiska inte bara ska vara något som pratas i vårt hem”, säger Anders Rimpi som vädjat till Majorna-Linné om modersmålsstöd i förskolan till sitt barn ­– men fått nej.

Brist på kunskap – inte resurser

En otydlig definition av vad modersmålsstöd egentligen innebär och kunskapsbrist om lagstiftningen är politikernas svar på kritiken mot bristerna i förskolans språkstöd.

160 tjänster varslas i hamnen

APM Terminals varslar 160 tjänster i Göteborgs containerhamn. Det handlar om att “anpassa verksamheten till volymen” enligt arbetsgivarna.

Observatoriets framtid i fara

Pengarna börjar ta slut för Slottsskogsobservatoriet och hittar man inte en lösning snart kan höstterminen bli den sista möjligheten att se stjärnhimlen från obeservatoriet.

Hisingen ska få 3 400 nya bostäder

Många nya bostäder är på gång på Hisingen, inte minst i området runt det omtalade Karlatornet. Ett uttalat syfte är att binda ihop Hisingens olika stadsdelar med varandra.

© 2017 Göteborgs Fria