Hisingen ska få 3 400 nya bostäder | Göteborgs Fria
  • Området runt Karlatornet är ett av dem där mycket nya bostäder ska byggas på Hisingen de kommande åren.
Göteborgs Fria

Hisingen ska få 3 400 nya bostäder

En byggboom väntar på Hisingen kommande år. Flera detaljplaner ska upp i kommunfullmäktige nästa vecka och sammanlagt handlar det om 3 400 nya bostäder på Hisingen.

Flera av detaljplanerna har redan antagits av kommunstyrelsen och nästa vecka väntar beslut i fullmäktige. Många av Göteborgs nya bostäder kommer att ligga på Hisingen, och ett uttalat syfte är att det som byggs ska binda ihop olika stadsdelar med varandra. Bland annat ska 1 000 bostäder binda ihop Lundby med Norra Älvstranden.

– Det här är en viktig del i att skapa jämlikhet och trygghet, och en av de första stora satsningarna för att bygga det moderna Göteborg som håller ihop, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson, S, i ett pressmeddelande.

I kvarteren runt det nya Karlatornet, som med sina 240 meter ska bli Göteborgs första skyskrapa och Sveriges högsta byggnad, planeras minst 1600 bostäder. Dessutom ska där byggas äldreboende, hotell och andra arbetsplatser, och också här finns ett syfte att binda ihop Norra älvstranden med Frihamnen och Backaplan.

Först ut är dock Selma Lagerlöfs torg, där bygget påbörjades i helgen. Mer byggande väntar också i Backa där Litteraturgatan – vägen där stombussarna 18 och 19 trafikerar området – ska byggas om till en så kallad stadsboulevard med 700 nya bostäder, förskola och butiker längs vägen ut till torget.

Rekommenderade artiklar

Stadsdelar går back med miljoner

Västra Göteborg är en av stadsdelarna som går back under årets första kvartal. Där har stadsdelsdirektören bett de anställda försöka spara in pengar.

”Det är vår enda mötesplats”

Ännu är det inte klart om Balltorpsborna får behålla sitt bibliotek eller inte. Nu ska fler alternativa besparingar utredas inom kultur- och fritidsförvaltningen.

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2018 Göteborgs Fria