Stadsdelar går back med miljoner | Göteborgs Fria
  • Västra Göteborg behöver spara pengar ­ liksom Örgryte-Härlanda.
Göteborgs Fria

Stadsdelar går back med miljoner

Ett kvartal in i 2017 har stadsdelen Västra Göteborg redan behövt ta 12 miljoner kronor av eget kapital. Även Örgryte-Härlanda har gått 12,7 miljoner back men tror sig ändå kunna gå jämt ut i år.

I slutet av maj redovisade många av stadsdelarna det ekonomiska resultatet för det första kvartalet av 2017. I flera av dem syntes stora minusresultat, bland annat i Västra Göteborg.

– I värsta fall hamnar vi på minus 30 miljoner. I bästa fall går vi plus minus noll och hamnar alltså på de minus 12 miljoner vi hade från början, säger stadsdelsdirektören Maria Lejerstedt till Göteborg Direkt som rapporterar om minusresultatet.

Att stadsdelen går back sägs bland annat bero på bostadsbristen som gör att socialtjänsten tvingas köpa dyra bostadslösningar. Nu vädjar stadsdelsdirektören till anställda att försöka spara pengar genom att till exempel plocka ut semester, minska uttaget av övertid, försöka minska sjukfrånvaron och stoppa konsultköp.

Men Västra Göteborg är inte ensam stadsdel om att redovisa minusresultat under årets första kvartal. Till exempel redovisar Örgryte-Härlanda ett underskott på 12,7 miljoner kronor i förhållande till budget, men tror sig ändå klara ett nollresultat när året är slut.

Det ska lyckas genom ett antal åtgärder som bland annat innebär ett minskat antal medarbetare i skolan, att inte köpa in nya datorer till vissa skolor, en översyn av biståndsnivåerna och en mer strikt bedömning av funktionsstöd i stadsdelen. Bara den sista åtgärden för sig beräknas spara 6,5 miljoner kronor under resten av året.

Rekommenderade artiklar

Hisingen ska få 3 400 nya bostäder

Många nya bostäder är på gång på Hisingen, inte minst i området runt det omtalade Karlatornet. Ett uttalat syfte är att binda ihop Hisingens olika stadsdelar med varandra.

”Det är vår enda mötesplats”

Ännu är det inte klart om Balltorpsborna får behålla sitt bibliotek eller inte. Nu ska fler alternativa besparingar utredas inom kultur- och fritidsförvaltningen.

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2018 Göteborgs Fria