Färre och färre får möjlighet att ha ledarhund | Göteborgs Fria

Debatt


Ledarhund

  • Antalet synskadade som får ledarhund minskar, vilket är ett stort problem, menar Håkan Thomsson på Synskadades riksförbund.
Göteborgs Fria

Färre och färre får möjlighet att ha ledarhund

Antalet ledarhundar i Sverige minskar varje år då kostnaderna ökar men statsbidraget ligger oförändrat. matematiken går inte ihop och lidande blir de synskadade som skulle kunna ha ett mycket friare liv, skriver Synskadades riksförbund.

Ledarhunden är en speciell typ av tjänstehund som arbetar väldigt nära sin synskadade förare och rör sig i alla delar av samhället. Behovet av fler ledarhundar är större än någonsin. I dag är det ett fåtal personer som aldrig haft en ledarhund som ges chansen att få känna sig modigare, tryggare och säkrare i både trafik och natur.

Ledarhunden ger personer med synnedsättning möjlighet att röra sig fritt i samhället på liknande villkor som seende och enligt en särskild lag ansvarar Synskadades riksförbund för landets ledarhundsverksamhet. En person ska kunna tilldelas dispositionsrätt till en ledarhund om man är minst 18 år, har en synskada som innebär avsaknad av ledsyn, har behov av samt kan använda en ledarhund som förflyttningshjälpmedel, har en stabil social situation, har förmågan att ge hunden god omsorg och goda levnadsvillkor samt är bosatt i Sverige.

Verksamheten finansieras med ett särskilt statsanslag. Men steget från att ha fått rätten att få köa för en ledarhund till att faktiskt bli tilldelad en är i dag långt. Ja, faktiskt, för många, upp till tre år.

Antalet ledarhundar i Sverige har de senaste tio åren minskat från omkring 300 till 270. Under 11 år har statsbidraget nämligen legat på oförändrad nivå trots stigande kostnader och ett ökat behov. Statsbidraget ska täcka inköp av ledarhundar, utbildning av ledarhundsekipage, veterinärkostnader, support på hemmaplan med mera. Därmed minskar möjligheten att ta fram ett tillräckligt antal ledarhundar.

Ingen regering, oavsett färg har prioriterat frågan och därför har väntetiden för att få en ledarhund ökat drastiskt.

Ekonomin tillåter i dagsläget att Synskadades riksförbund kan köpa in endast 36 ledarhundar per år. Just nu väntar 70 personer på att få en ledarhund och ytterligare 18 väntar få att få sin ansökan om rätt till en ledarhund beviljad. Under de kommande åren kommer över 60 hundar att gå i pension. Den här matematiken går inte ihop!

Synskadades riksförbund uppmanar regering och riksdag att ta sitt ansvar och höja statsbidraget så att väntan på ledarhund kan minimeras.

Förbundsordförande Synskadades riksförbund

Rekommenderade artiklar

© 2018 Göteborgs Fria