”Det är vår enda mötesplats” | Göteborgs Fria
  • Marcus Trollefur kommer till biblioteket i Balltorp minst en gång i veckan med sina barn och menar att en nedläggning skulle bli en stor förlust för hela samhället där det finns få andra mötesplatser.
Göteborgs Fria

”Det är vår enda mötesplats”

Balltorps bibliotek hotas av nedläggning eftersom Mölndals nybyggda stadsbibliotek blev dyrare än tänkt. Balltorpsborna fortsätter att kämpa för sin enda riktiga mötesplats men framtiden är osäker fram tills i höst.

Det är eftermiddag en av de tre veckodagar som Balltorps bibliotek har öppet. Några barn i mellanstadieåldern sitter vid en grupp datorer och i fåtöljen i den ombonade barnhörnan är det sagoläsning. Marcus Trollefur visar omkring i biblioteket han kommer till minst en gång i veckan med sina barn. Strax innan jul började ryktet gå om att biblioteket skulle läggas ner.

– Det började med att jag kom och hämtade min snart 9-åriga dotter i skolan och hon hade gjort en lista. De hade hört ett rykte om att biblioteket skulle läggas ner, och började göra egna listor för att protestera mot det, berättar han.

En större protestlista dök strax efter upp också på biblioteket. Brukarrådet på Balltorpsskolan kontaktade kommunen angående ryktet och det hela mynnade ut i att politiker från kultur- och fritidsnämnden kom till biblioteket för ett samtal.

– Då blev det mer klart att det handlade om en besparing. Nu när det flashiga nya Mölndal ska byggas, byggs ett nytt bibliotek och det har blivit väldigt mycket dyrare än vad det skulle bli, säger Marcus Trollefur.

I veckan skulle beslut angående besparingarna ha fattats men i sista stund kom nya direktiv från politikerna. Annika Stedner är förvaltningschef för Mölndals kultur- och fritidsförvaltning och säger att ärendet har plockats bort och att de nu ska titta på fler alternativ.

– Tidigare har det sagts att vi skulle lösa besparingen inom biblioteksverksamheten. Det nya uppdraget säger att vi får lov att spara den miljonen på hela kultur- och fritidsverksamheten. Därför går vi nu tillbaka till skrivbordet för att se hur vi ytterligare kan omfördela och effektivisera för att spara in.

Ett nytt förslag ska vara klart tills dess att detaljbudgeten ska antas i höst. Annika Stedner säger att hon inte kan svara på om de kommer att kunna hitta en lösning som innebär att biblioteket i Balltorp får vara kvar.

– Vi har fortfarande övriga effektiviseringskrav på drygt en halv miljon kronor utöver den miljonen och det är mycket pengar. Jag kan inte säga att faran är helt över.

En nedläggning skulle spara in ungefär 650 000 kronor enligt Annika Stedner, och det är både kostnad för personal och för lokal som skulle sparas in. Men bland de som kämpat för att biblioteket ska vara kvar ifrågasätts besparingsargumentet och Marcus Trollefur menar att de inte har fått några tydliga svar på hur pengarna skulle sparas. Dessutom är han säker på att det skulle innebära en stor förlust för Balltorp som inte kan räknas i kronor. Han menar att det är ett speciellt och inte särskilt homogent område där det både finns dyrare villor och områden med billiga, men också ganska trångbodda lägenheter. Så mycket annat än en affär och en fotbollsplan finns inte.

– Det finns en fritidsgård men den får man inte komma till om man är under 12 år. De föräldrar jag pratat med är inte jätteförtjusta att släppa dit sina 12-åringar heller för det är mycket större barn. Normalt sett, speciellt på vinterhalvåret, sitter det nästan alltid ungdomar där i hörnet och grejar med tv-spel, säger han och pekar på några fåtöljer bakom en skärm.

– Det här är den enda mötesplatsen där alla är välkomna.

Det nya biblioteket i Mölndal menar han inte alls fyller samma funktion.

– Hit springer man snabbt för att låna en bok och barnen kan springa hit själva, det är inga bilvägar. Många barn går hit direkt efter skolan när föräldern kanske kommer en halvtimme efter att de har slutat. Det nya biblioteket i Mölndal kommer inte att få den effekten för dem.

Rekommenderade artiklar

Hisingen ska få 3 400 nya bostäder

Många nya bostäder är på gång på Hisingen, inte minst i området runt det omtalade Karlatornet. Ett uttalat syfte är att binda ihop Hisingens olika stadsdelar med varandra.

Stadsdelar går back med miljoner

Västra Göteborg är en av stadsdelarna som går back under årets första kvartal. Där har stadsdelsdirektören bett de anställda försöka spara in pengar.

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2018 Göteborgs Fria