Replik: Skäms på er östra Göteborg | Göteborgs Fria

Debatt


Isabel Engwall och Rebecca Jonsson
  • Förra veckan skrev vi om en hörselskadad pojke som inte får skolskjuts till stadens enda dövskola. Men skolskjutsen måste få kosta, då döva eller hörselskadade barn i vanliga skolor riskerar att leda till språkdeprivation och psykisk ohälsa, skriver Teckenspråkets röst.
Göteborgs Fria

Replik: Skäms på er östra Göteborg

Förra veckan skrev vi om en hörselskadad pojke som nekas skolskjuts på grund av att förskolan inte är obligatorisk. Skandalöst, menar Isabel Engwall och Rebecca Jonsson från Teckenspråkets röst i ett öppet brev till ansvariga.

Historien om pojkens vars föräldrar är frustrerade över att pojken inte kan börja på Kannbäcks förskola på grund av nekande till skolskjuts tär på våra hjärtan. Ni ansvariga i östra Göteborg följer skollagen säger ni, men vi vill hänvisa er till språklagen istället.

I Kannebäcks förskola finns en gyllene språkmiljö fylld med rätt kompetens, språklig pedagogik och direkt kommunikation på hans eget språk. Det bidrar till en livsavgörande möjlighet att få vistas i en social miljö med andra barn under förskoletiden vilket blir en viktig del av barnets kognitiva utveckling. Men stället ska han behöva gå i en annan hörselnormativ förskola som inte har hans språk, identitet och gemenskap med andra barn. Handlar det om pengar?

Pojken har berättigade och starka skäl att börja på Kannbäcks förskola – ert agerande signalerar inkompetens och allvarliga brister i kunskapen om vad varje dövt eller hörselskadat barns rättigheter. Skolskjutsen får kosta vad den kostar för att placera ett dövt eller hörselskadat barn i integrerad i en hörselnormativ förskola riskerar att leda till språkdeprivation och psykisk ohälsa. Vems ansvar är det att stå för de konsekvenserna? Jo, det är ni beslutfattare som sitter på enheten i östra Göteborg.

Det går fortfarande att riva beslutet och fatta ett nytt. Genom att bevilja pojken skolskjuts till rätt förskola kan ni sova gott om nätterna Det kunde ha varit era barn i den omskrivna pojkens situation utan rätt till god start i livet genom att få ett språk.

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2020 Göteborgs Fria