Vi måste värna teckenspråket | Göteborgs Fria

Debatt


Teckenspråkets dag

  • Seglivade myter om teckenspråk finns kvar hos många. Bland annat att teckenspråk skulle vara fattigt och begränsande. De senaste decenniernas forskning visar att teckenspråk erbjuder likvärdig språkutveckling och likvärdiga kognitiva effekter som vilket talspråk som helst, menar Kenneth Sandberg.
Göteborgs Fria

Vi måste värna teckenspråket

Teckenspråket står inför stora utmaningar i takt med att implantat blir vanligare och språket prioriteras ner. Men VG-regionen måste följa lagen som alla andra och se till att de som behöver teckenspråk också får lära sig det, skriver Kenneth Sandberg, ordförande i Göteborgs dövas förening.

Söndag den 14 maj firar vi teckenspråkets dag eftersom riksdagen den 14 maj 1981 fastställde att svenskt teckenspråk är dövas förstaspråk och därmed fick teckenspråket en officiell status. Vi var först i världen att få det officiella erkännandet och det ska vi vara stolta över. Teckenspråk synliggörs på olika arenor allt mer, exempelvis teckenspråksgestaltningen av melodifestivalen, i tv-program för barn och ungdomar och att lära ut tecken till små barn uppmuntras för språkutvecklingens skull. Teckenspråk hyllas som ett vackert språk och som en del av samhällets mångfald av många. Trots det, fortsätter vår kamp för det svenska teckenspråket.

Seglivade myter om teckenspråk finns kvar hos många. Bland annat att teckenspråk skulle vara fattigt och begränsande. De senaste decenniernas forskning visar att teckenspråk erbjuder likvärdig språkutveckling och likvärdiga kognitiva effekter som vilket talspråk som helst. Det bästa av allt är att alla kan lära sig teckenspråk som ger massa fördelar som talspråk inte kan erbjuda.

Språklagen, som antogs år 2009, fastställer att samhället har ett särskilt ansvar att skydda och främja det svenska teckenspråket. Det innebär bland annat att staten, landstingen och kommunerna måste ta det ansvaret att se till att alla döva, hörselskadade och de som behöver ska få tillgång till svenskt teckenspråk och uppmuntras till att lära sig det.

Vi vill se Västra Götalandsregionen ta det ansvaret. Hörselhabiliteringen ska erbjuda möjligheten att lära sig svenskt teckenspråk till alla döva och hörselskadade barn och deras föräldrar. Vi vill se Göteborgs stad ta det ansvaret genom att erbjuda modersmålsundervisning i svenskt teckenspråk till alla barn som har teckenspråkiga föräldrar. Vi vill också uppmuntra just dig att lära dig teckenspråk och upptäcka en hel ny värld.

Vi i Göteborgs Dövas Förening, har sen bildandet av vår förening år 1921 alltid kämpat för det svenska teckenspråket. Vi vet, från äldre generationers berättelser, med våra egna erfarenheter och det som vi ser hända med döva och hörselskadade barn att teckenspråk är ett språk som gör det möjligt för alla döva och hörselskadade att bli fullt delaktiga i samhället. Ge dem rätten till teckenspråket och ge dig själv möjligheten att lära dig teckenspråk.

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2018 Göteborgs Fria