Utebliven simhall symbolfråga för ökade klasskillnader | Göteborgs Fria
  • Håkan Lundqvist, Marie Lundberg, Owe Johansson och Bernt Sandberg i Simhallsgruppen menar tillsammans med många andra att det är orimligt att Göteborg hela tiden satsar främst på centrum.
Göteborgs Fria

Utebliven simhall symbolfråga för ökade klasskillnader

Kampen för en simhall i östra Göteborg är en symbolfråga för klasskillnaderna i staden. Här kan var fjärde niondeklassare inte simma. Simhallsgruppen i Kortedala/Bergsjön menar att politikerna måste börja agera på allvar för att minska segregationen.

När rapporten Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg publicerades 2014 väckte den förhoppningar i de socioekonomiskt utsatta delarna av staden. Det pekades på att klasskillnaderna var stora mellan stadsdelarna samtidigt som förslag på åtgärder för att minska gapen lades fram.

– Debatten om vad som behöver göras i förorterna som anordnades på Kortedala torg 2015 låg väl i tiden efter att rapporten kommit. Ett förslag som kom fram på torget den gången var behovet av en simhall för Kortedala och Bergsjön, berättar Håkan Lundqvist, en av talespersonerna för Simhallsgruppen i Kortedala/Bergsjön.

I rapportens förslag på åtgärder påpekas att byggandet av attraktioner som simhallar och parker i utsatta områden är en möjlig väg mot minskad segregation. 2 500 namnunderskrifter för en simhall samlades in och överlämnades till Daniel Bernmar (V) i kommunstyrelsen.

– Simhallen är en symbolfråga. I Örgryte-Härlanda är medelinkomsten 427 000 om året och 100 procent av niondeklassarna är simkunniga. I Östra Göteborg är medelinkomsten 138 000 och var fjärde niondeklassare kan inte simma, säger Håkan Lundqvist och stöder sig på siffror hämtade ur Göteborgs stads egna rapporter.

– Vi hade faktiskt börjat hoppas på att äntligen få en simhall, fortsätter Håkan Lundqvist.

Besvikelsen blev stor i Simhallsgruppen när kommunstyrelsen i mars beslutade att skjuta planerna på ett områdesbad i Kortedala på framtiden och satsa på centrumbadet Valhalla istället. Särskilt mot Vänsterpartiet och Daniel Bernmar, som tog emot de 2 500 namnunderskrifterna.

– Jag har förståelse för att de är besvikna. Hade vi bara gått på i vilken stadsdel behovet är störst så har Håkan och Simhallsgruppen helt rätt. Tyvärr så dras vi med historiska skulder av underhåll och drift. Valhalla är i dåligt skick och står i dagsläget för hälften av alla bad i Göteborg, så vi måste prioritera det först, säger Bernmar.

– Nu tittar vi på nästa bad och det badet ska enligt mig ligga i Kortedala. Jag hoppas att vi ska kunna ta beslut om det under nästa mandatperiod, fortsätter Bernmar.

Den uteblivna simhallen i Kortedala, där centrum prioriteras före insatser i förorterna, är en del i en större bild där de göteborgare som bor i de fattigaste stadsdelarna upplever att de blir åsidosatta.

Ilskan kokar över till andra frågor medan Simhallsgruppen monterar upp sin lilla utställning i Kortedala bibliotek.

– Vi skulle behöva ett kulturhus med en scen. Fiket på Hemköp är ju trevligt, men inte en plats för stadsdelens olika generationer att mötas på, säger Owe Johansson.

– Politikerna satsar 69 miljarder på evenemangsstråket och Västlänken. Turister och pendlare är viktigare än vi som bor i förorterna, menar Marie Lundberg.

– Rapporten om skillnader i livsvillkor skulle fungera som ett stöd för politikerna. Det är dags för dem att sluta prata och ta sina egna rapporter på allvar, säger Bernt Sandberg.

Håkan Lundqvist plockar fram en utskrift av protokollet med kommunstyrelsens beslut i simhallsfrågan och påpekar att det var en enig styrelse, med undantag för Sverigedemokraternas representant, som röstade för satsningen på Valhalla. Ett faktum som belyser riskerna för oväntade konsekvenser, populistiska och nya partier, i nästa val. För ytterligare en faktor som rapporten om skillnader i livsvillkor belyste är att valdeltagandet i de nordöstra förorterna än så länge inte är högre än 50–60 procent. Uppemot 35 procent lägre än stadsdelarna i andra änden av skalan.

Fakta: 

FAKTA

Andel simkunniga i procent i årskurs 9

Örgryte-Härlanda: 100

Majorna-Linné: 95

Västra Göteborg: uppgift saknas

Norra Hisingen: 96

Askim-Frölunda-Högsbo: 95

Centrum: 94

Lundby: 86

Östra Göteborg: 74

Västra Hisingen: 80

Angered 77:

Källa: Göteborgs stads rapport Utredning om avgiftsfri simundervisning.

Rekommenderade artiklar

”Det känns som en andra stad”

Catherine Holt från Bergsjön och hennes dotter Freja fanns bland besökarna när utställningen om simhallen invigdes och vittnar om ett Göteborg kluvet av klasskillnader.

Inga Nya tider på biblioteken - ännu

Att den högerextrema nyhetstidningen Nya Tider tagits in på Stockholms stadsbibliotek på bekostnad av vänsterpress blev nyhet förra veckan. I Göteborg är dock Nya Tider inte aktuell – än.

Politisk osämja efter vårdmöte

Underbemanning på Östra sjukhuset får undersköterskrona att kritisera Sahlgrenskas styrelse. I styrelsen är poltikerna oense om hur situationen ska lösas.

Göteborg tappar i miljörankning

2015 var Göteborg landets tredje bästa kommun i tidningen Aktuell Hållbarhets granskning av kommunernas miljöarbete. I år har Göteborg halkat ner till plats 12.

© 2018 Göteborgs Fria