”Det är inte bara svart där ute” | Göteborgs Fria
  • Personer som är aktiva i medborgarplattformen Barcelona en Comú kommer att dela med sig av erfarenheter av lokal organisering under helgens konferens i Göteborg.
Göteborgs Fria

”Det är inte bara svart där ute”

Hallå där, Malin Widehammar från bland annat Staden vi vill ha, Demokratisk omställning och Tillsammans i Bergsjön som är med och arrangerar konferensen Demokratisering och rörelse i Göteborg. Vad är det som händer i helgen?

– Det blir presentationer och samtal främst kring exempel där man lyckats bra med lokal organisering och med att demokratisera, där invånare har fått större makt att påverka och fått igenom faktiska förändringar. Bland annat kommer våra huvudgäster från medborgarplattformen Barcelona en Comú. Från att man gick ut på gatorna 2011 har en stor rörelse växt fram med gemensamma krav på verklig demokrati.

Vilket är syftet med konferensen?

– Vi ser att det händer spännande saker runt om i världen. Vi vill lyfta de inspirerande erfarenheterna och den banbrytande alternativa utveckling där man gemensamt går in för att föra politiken tillbaka till människors vardag och där man har lyckats få igenom reella politiska förändringar. Vi vill att vi tillsammans utforskar de praktikerna och vad vi i främst i Göteborg, men också i hela Sverige, kan lära från det.

Vilken känsla hoppas du att deltagarna tar med sig från helgen?

– Jag hoppas att man ska känna att det sker hoppingivande och omdanande förändringar och att det inte bara är svart där ute med högerpopulism och klimathot. Det pågår en spirande rörelse och det är möjligt – det är i krackelerandet av systemen som nya bättre system kan växa fram.

Går det att lära mycket av andra städer, eller är problemen för lokala för att kopiera idéer?

– Jag tror att det går att lära mycket. Redan nu förs erfarenheter av social mobilisering vidare. I Spanien var man till exempel väldigt inspirerade av arabiska våren och hur man använde sig av sociala medier och självorganisering. Även om det finns kontextskillnader är det liknande processer som pågår, nyliberalismen skapar större klyftor och välfärden nedmonteras på många platser.

Hur ser intresset för lokal organisering och demokratisering ut i Göteborg?

– Jag tycker att jag ser ett växande intresse till exempel vid bostadsfrågor; när det är renovräkningar på gång går grannar ihop och tar tag i frågorna. Vi ser det i exempel som Vårt Hammarkullen och Tillsammans i Bergsjön. Vi behöver gå ihop tillsammans, ta tag i problemen och bygga underifrån. Den insikten börjar spridas.

Har du någon särskild programpunkt att tipsa extra om?

– Jag personligen ser fram emot ”verktyg för social mobilisering” som handlar om konkreta lärdomar och erfarenheter om hur vi kan mobilisera och organisera oss. Sedan tror jag att Spanien-erfarenheterna kommer att vara intressanta för Göteborgs del – det är hoppingivande och inspirerande hur de har lyckats driva igenom förändringar.

Fakta: 

Konferensen pågår 5-7 maj på Arena Första Lång, Första Långgatan. Det kostar 120-200 kr att delta och sista anmälningsdag är 3 maj. För anmälan och mer information: www.demokratisering2017.se.

Rekommenderade artiklar

V lockade flest ­till årets första maj-tåg

Vänstern samlade största tåget, socialdemokraterna hade precis som de senaste åren en låg uppslutning och ett nytt nätverk manade till kamp på Masthuggstorget ­­– se bildspel från årets första maj i Göteborg.

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2020 Göteborgs Fria