Stöd till unga politiker varierar | Göteborgs Fria
  • Dilan Sánchez Manmy, Sandra Daniel och Maria Kalméus tycker alla att ungdomsfullmäktige behöver få mer uppmärksamhet för att både få fler att kandidera och fler att rösta.
Göteborgs Fria

Stöd till unga politiker varierar

Medan det i vissa stadsdelar finns en halvtidstjänst för att stödja unga som vill kandidera till ungdomsfullmäktige, finns det i andra ingen tid alls avsatt.

– Det här året är inte ens alla mandat från Norra Hisingen tillsatta, säger Sandra Daniel som är ordförande för ungdomsfullmäktige, och tycker att stödet har blivit sämre.

Sandra Daniel, Dilan Sánchez Manmy och Maria Kalméus har alla varit med i ungdomsfullmäktige i flera år var, och bestämde sig för att ställa upp för att få möjlighet att påverka samhället. När de valde att kandidera upplevde de alla ett bra stöd från vuxna i stadsdelen, men både Sandra Daniel och Maria Kalméus tycker att det har försämrats på sistone.

– Under mina sex mandatperioder har det under början och mitten av perioden varit ett väldigt stort stöd, det har funnits resurser och alla mandat har blivit tillsatta. Men det här året är inte alla platser från stadsdelen tillsatta, säger Sandra Daniel som representerar Norra Hisingen.

– För mig var det från början så att vi fick information via skolan och det var väldigt bra samordnat, vi fick åka iväg och ta bilder och åkte runt i alla skolor. Men åren efter det har det inte varit alls lika mycket. Det var ingen fotografering och vi var inte ute i skolorna, berättar Maria Kalméus från Askim-Frölunda-Högsbo.

Stadsledningskontoret har nyligen utrett ungdomsfullmäktiges arbetsformer och en av slutsatserna är just att resurser som satsas i stadsdelarna varierar mycket. Angered lyfts fram som ett positivt exempel, där det finns en halvtidstjänst som samordnare för ungdomsfullmäktige. Dilan Sánchez Manmy, som representerar stadsdelen i ungdomsfullmäktige, håller med.

– Jag känner att jag har tur som bor i Angered, där fick och får vi fortfarande väldigt mycket stöd. Samordnaren engagerar sig hela tiden och vi får hjälp att hålla valturné runt skolorna, säger han och fortsätter:

– Man kan ju se skillnaden tydligt när Norra Hisingen inte tillsätter alla sina platser medan Angered har över 15 personer som inte kommer in.

Paula Aijmer är samordnare för ungdomsfullmäktige och den som har gjort utredningen för stadsledningskontorets räkning. Hon säger att de unga uppfattar skillnaderna som orättvisa.

– I vissa stadsdelar får de hjälp att spela in en film att sprida och man kanske åker runt på valturnéer och deltar på flera möten. I andra stadsdelar är kontakten med politiker och tjänstepersoner i princip obefintlig.

Hur många stadsdelar som i motsats till Angered inte har avsatt något tjänsteutrymme för arbetet med ungdomsfullmäktige säger hon är svårt att svara på. Ibland är det specifikt uttalat i en arbetsbeskrivning tillsammans med avsatta procent, andra gånger mer vagt definierat. Men som riktmärke säger Paula Aijmer att någonstans mellan 10 och 50 procent i tjänsteutrymme i varje stadsdel vore rimligt.

– Men det är inte vi som ska lägga ambitionsnivån, det måste vara politikens fråga.

Under valet förra hösten var valdeltagandet rekordlågt för ungdomsfullmäktige.

I Centrum med lägst valdeltagande röstade så få som 10 procent. Högst valdeltagande hade Östra Göteborg där 36 procent röstade.

Valdeltagandet hänger delvis ihop med hur stora resurser som läggs i form av vuxenstöd, även om det inte är den viktigaste faktorn. Ett av förslagen i den nya utredningen är bland annat att de unga inte längre måste ställa upp för den stadsdel där de är folkbokförda.

– Det kan handla om unga med skilda föräldrar som bor på olika ställen eller att man går skolan eller är aktiv i en förening utanför sin egen stadsdel. Ungas egen identitet ska få styra, och det hoppas vi ska göra valet mer relevant.

Sandra Daniel, Dilan Sánchez Manmy och Maria Kalméus tycker att det är en bra idé, så länge man har någon koppling till den stadsdel man ställer upp för. Men de tror främst att mer uppmärksamhet behövs för att öka valdeltagandet.

– Det är inte konstigt att det är dåligt valdeltagande eller att vi inte får tillräckligt med mandat när folk inte vet om oss, säger Maria Kalméus.

– När det är kommunala val eller riksdagsval skickas information alltid ut på brev – men inget sådant görs när det är ungdomsfullmäktige, lägger Sandra Daniel till.

Bristen på uppmärksamhet gäller också media, och Dilan Sánchez Manmy berättar om ett exempel.

– Vi har varit med och drivit frågan om sommarkort för unga som vi har fått de senaste åren. Men det du får läsa i tidningen är att politiker har bestämt det, inte att ungdomar har varit med och drivit frågan.

Fakta: 

Förslag röstades ner

När den nya utredningen om ungdomsfullmäktiges arbetsformer togs upp i kommunstyrelsen förra veckan, yrkade S, V och MP på att förslagen om förändringar skulle genomföras. Men yrkandet röstades ner med sju mot sex röster, och förslagen kommer därmed inte att genomföras i dagsläget i alla fall.

Rekommenderade artiklar

Angereds ansökan tappades bort

Förra veckan fördelades 20 miljoner kronor till projekt för ett hållbart arbetsliv. Men beslutet om Angered kan införa sex timmars arbetsdag på prov dröjer ­– deras ansökan tappades bort på vägen.

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2018 Göteborgs Fria