Ceta är ett avtal som bara gynnar storbolagen | Göteborgs Fria

Debatt


Toofan Salehpour
  • Ceta är ett hot mot vår demokrati, välfärd och miljö och de enda vinnarna är storbolagen, menar Toofan Salehpour från demokratinätverket Skiftet som undrar hur S ställer sig till frågan på partikongressen i helgen i Göteborg.
Göteborgs Fria

Ceta är ett avtal som bara gynnar storbolagen

Imorgon lördag inleds Socialdemokraternas 39:e kongress i Göteborg – en historisk mötesplats som banat vägen för progressiva framsteg i Sverige. Dagen till ära vill jag och demokratinätverket Skiftet fråga om ni kommer att verka för ett godkännande av det kontroversiella Ceta-avtalet mellan EU och Kanada?

Ceta, kort för Comprehensive Economic Trade Agreement, är ett handelsavtal som förhandlats fram mellan EU och Kanada med syfte att öka handeln. Men Ceta är inte ett handelsavtal likt många andra: till skillnad från klassiska frihandelsavtal berör Ceta främst icke-tariffära handelshinder – alltså inte tullar och skatter, utan snarare importkvoter, subventioner, standarder och certifieringsskydd.

Investeringsskyddet är det som rönt mest kritik. Där ingår mekanismen ICS, kort för Investment Court System, som ger investerare rätten att stämma stater i ett särskilt domstolsväsende om nya lagstiftningsinitiativ hotar deras vinster. När Tyskland bestämde sig för att fasa ut kärnkraften blev de stämda av svenska Vattenfall som hänvisade till ett avtal med en liknande mekanism. Fallet pågår. ICS lämnar ett oproportionerligt stort tolkningsutrymme till domstolarna, och som grädde på moset kan bara investerare stämma stater – aldrig omvänt.

Regelsamverkan är en annan viktig aspekt. Syftet är att tillsammans undvika onödiga hinder för handel och investeringar genom att kontinuerligt utvärdera lagstiftningsinitiativ i ett särskilt forum, som förvisso bygger på frivillighet, men som samtidigt säger att en ”ovilja” att samarbeta måste motiveras. Hur motiveringen ska gå till nämns inte, och tidigare handelsavtal har visat att den här typen av samarbete kan leda till att man istället för viktiga samhällsmål fokuserar på lagstiftningens effekter på handeln.

Inom Ceta tillämpas ett system som för första gången inom EU gör avregleringar till norm. Tillsammans med en inlåsningsmekanism – den så kallade Ratchet-klausulen – blir det därmed svårt att ångra särskilda privatiseringar som gjorts av tidigare regeringar. Detta gör att samhällsutvecklingen viktas mot fler avregleringar.

I Ceta finns delar tillägnade arbetsrätten och miljön. De pryds dock av vaga formuleringar som att man bör ”sträva” efter förbättrat arbetsskydd. Mest oroväckande är att de saknar efterlevnadsmekanismer likt ovan för investerarna. Om ett land bryter mot kapitlet om arbetsrätt finns det inget som tyder på att annat än icke-bindande rekommendationer följer. Här ser man prioriteringarna svart på vitt: Ceta inte är ett avtal för människan och naturen – utan för storbolagen.

Socialdemokraterna och Sveriges regering bör nu stanna upp och fundera över om man vill nästla in Sverige i ett trubbigt avtal som riskerar att hota vår demokrati, välfärd och miljö. När det kommer till kritan måste varje EU-land ratificera avtalet. Socialdemokraterna, och därmed regeringen, kan stoppa det.

Kampanjare demokratinätverket Skiftet

Rekommenderade artiklar

© 2018 Göteborgs Fria