Angereds ansökan tappades bort | Göteborgs Fria
  • I Angered vill stadsdelsnämnden på prov införa sex timmars arbetsdag för socialsekreterare – men beslutet får de vänta på då deras ansökan tappades bort.
Göteborgs Fria

Angereds ansökan tappades bort

29 projekt för ett mer hållbart arbetsliv runt om i staden får nu dela på 20 miljoner kronor. Men för Angered som ansökt om pengar till att införa sex timmars arbetsdag för socialsekreterare försvann ansökningen. Nu får de vänta en månad på besked.

I budgeten för 2017 beslutade de rödgrönrosa om 20 miljoner kronor som ska gå till projekt för ett hållbart arbetsliv. Ungefär 65 ansökningar kom in, framför allt från stadsdelsnämnderna, men också några från facknämnderna. Förra veckan fattade nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning beslut om att knappt hälften av de som ansökt, 29 stycken, nu får pengar från potten.

– Det vi har tittat på är att försöka hitta innovativa projekt, som innebär nya sätt att tänka. Men också att det ska vara genomförbart, säger Jonas Attenius, S, som är ordförande i nämnden.

I fördelningen mellan stadsdelarna finns vissa skillnader – medan till exempel Askim-Frölunda-Högsbo har fått pengar för fem olika projekt har Angered inte ett enda.

– Grunden har varit att bedöma kvaliteten, men visst har vi försökt att hitta en balans mellan kvalitet i första hand och spridning över staden. Det fanns faktiskt inte en enda ansökan från Angered, sa Jonas Attenius i förra veckan.

Dagen efter visar det sig dock att det visst finns en ansökan från stadsdelsförvaltningen i Angered som lämnats in i god tid, om pengar för att på prov kunna införa sex timmars arbetsdag för ett antal socialsekreterare i stadsdelen

– Det är den mänskliga faktorn som gjort att den försvunnit, och det är beklagligt. Nu har vi bestämt att vi behandlar den på nästa möte 25 april, säger Jonas Attenius.

Angereds stadsdelsförvaltning ansöker om totalt två miljoner kronor för att komma igång med projektet i september, och Jonas Attenius säger att det finns pengar kvar i potten om projektet väljs ut.

– Det finns utrymme kvar så att det räcker, men det är precis. Det hade varit betydligt mer bekymmersamt annars. Det är jättepinsamt, men jag är glad att vi kommer att behandla den.

Men om Angereds ansökan kommer att godkännas i slutet av april är långt ifrån säkert. Ansökningarna har delats in i olika kategorier av projekt, och de flesta har handlat om handledarskap och äldre medarbetare eller avlastning för belastade yrkesgrupper. Få har handlat om arbetstidsförkortning.

– Sex timmars arbetsdag är ju det klassiska när det gäller arbetstidsinnovation, men vi tittar även på sådant som friskvård på arbetstid och individuell schemaläggning, säger Jonas Attnenius.

Endast ett av projekten som har fått pengar har haft en uttalad arbetstidsförkortning. Det var också det projekt som de borgerliga partierna i nämnden hade invändningar mot, berättar Jonas Attenius.

– Det blir som en principfråga, och jag kan tycka att det är synd att det blir så stort fokus på sex timmars arbetsdag och att avslå just det.

Samtidigt som pengarna för 2017 fördelades på marsmötet fattades också ett preliminärt beslut om samma summa inför 2018 så att projekten kan fortsätta. Även om kommunfullmäktiges budget för nästa år inte finns ännu, säger Jonas Attenius att man räknar med samma pengar. Projekten kommer att följas upp under tiden de pågår, både genom en delrapport och i slutet.

– Vi vill kunna ta in och titta på hur det har gått, och vad vi kan få fram för bra exempel att sprida vidare. Det har också legat till grund för urvalet, säger Jonas Attenius.

Rekommenderade artiklar

Stöd till unga politiker varierar

Flera personer från ungdomsfullmäktige vittnar om ett försämrat vuxenstöd de senaste åren, och skillnaderna mellan olika stadsdelar är stora.

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2018 Göteborgs Fria