Valfrihet i hemtjänsten allt närmare i Göteborg | Göteborgs Fria
  • Valfrihet i hemtjänsten kan vara verklighet i Göteborg inom ett år.
Göteborgs Fria

Valfrihet i hemtjänsten allt närmare i Göteborg

Regionen har redan infört valfrihet i primärvård och rehab, och mödravården är på gång. Hemtjänsten, som är kommunens ansvar, kan vara näst ut. I förra veckan fattades beslut om att fortsätta med införandet.

Förra veckan röstade kommunfullmäktige ja till att fortsätta med införandet av LOV, lagen om valfrihet, i hemtjänsten. Beslutet togs redan förra året efter att Alliansen fick stöd av Sverigedemokraterna och Vägvalet, medan debatten och beslutet på senaste fullmäktige handlade om hur det ska organiseras. Det gäller till exempel hur det ska gå till att teckna och följa upp kontrakt och hur ersättningsmodellen ska se ut.

Det rödgrönrosa styret röstade dock emot förslaget, men eftersom de har minoritet i fullmäktige gick det ändå igenom. I ett gemensamt yttrande från S,V och MP i kommunstyrelsen påpekade de bland annat att det finns brister i underlaget, och att det saknas ekonomisk analys. Det gäller till exempel ökade kostnader för omställning av personal, nya arbetssätt eller utbildning av biståndsbedömare.

Daniel Bernmar är kommunalråd för Vänsterpartiet, och kommenterar till P4 Göteborg att de är djupt kritiska till hur privatiseringen har gått till.

– De ekonomiska konsekvenserna är inte ordentligt utredda och vi riskerar en stor del av kommunens ekonomi genom att göra på det här sättet.

Nu ska Kommunstyrelsen utforma förslag på vilka krav som ska ställas på privata utförare, och frågan kommer åter att komma upp i såväl kommunstyrelse som fullmäktige under våren 2017. Under senare delen av hösten nästa år är planerna att enskilda ska kunna välja utförare för sin hemtjänst.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2022 Göteborgs Fria