Allmännyttan slopar krav på inkomst för bostäder | Göteborgs Fria
  • Genom att bland annat slopa inkomstkravet och höja gränsen för antalet betalningsanmärkningar vill Framtiden öppna upp för fler bostadssökande.
Göteborgs Fria

Allmännyttan slopar krav på inkomst för bostäder

En inkomst på minst tre gånger hyran har tidigare varit standard hos de kommunala bostadsbolagen i Göteborg. Men nu slopas kraven med förhoppningen att öppna upp för framför allt unga bostadssökande.

På måndagens styrelsemöte fattade Framtidskoncernen, med de fyra dotterbolagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder, beslut om en ny uthyrningspolicy. En av de största förändringarna är att kravet på inkomst på minst tre gånger hyran tas bort.

Lars Johansson, S, är styrelseordförande för Framtidskoncernen och han säger att kravet tas bort eftersom man inte tror att det har någon större betydelse för om en hyresgäst kommer att sköta sig eller inte.

– Du kan ha en viss inkomst när du får din lägenhet men sedan kan du bli arbetslös, det är ju inte så att du blir uppsagd då. Väldigt många framförallt unga människor har lite mer oregelbundna inkomster, med tillfälliga arbeten till exempel och många har då svårt att få en bostad när de måste uppge en speciell inkomst.

En farhåga som lyfts i diskussionen är att människor i den ibland desperata jakten efter en bostad ska dra på sig större hyror än de egentligen klarar av. Ett slopat inkomstkrav skulle på så sätt kunna leda till fler uppsägningar om hyresgästerna inte klarar av att betala. Men det tror inte Lars Johansson kommer att hända.

– Människor i allmänhet är så måna om att behålla sin bostad, de kommer att göra allt för att betala sin hyra. Vi tror inte att det är något problem, säger han och fortsätter:

– Vi kommer att erbjuda ekonomisk rådgivning i samband med att man söker en bostad och då kunna ge stöd och resonera kring vad man klarar att betala. Vissa kanske gör en annan värdering, och är beredda att lägga mer av sin inkomst på just hyran för att bostaden är så viktig.

Förutom det slopade inkomstkravet finns fler förändringar i den nya policyn som ska göra det lättare att få en bostad, även utan mycket pengar och kontakter. Till exempel höjs antalet tillåtna betalningsanmärkningar från tidigare två stycken till tre – och till skillnad från förut spelar det ingen roll om de är betalda eller inte. Att inte heller rekommendationer från tidigare hyresvärdar krävs längre ska öppna upp för till exempel ungdomar och nyanlända som kanske inte har haft en hyreslägenhet förut.

Den nya policyn ska nu förankras internt, och kommer att börja gälla efter sommaren. Men det finns fortfarande frågor kvar som är under arbete vad det gäller Framtidskoncernens policy. Det gäller dels möjligheten till kompiskontrakt, att till exempel tre personer ska kunna dela på en lägenhet och alla ha ett delat betalningsansvar för den. I dagsläget kan endast två vuxna stå på ett kontrakt. Den andra frågan handlar om att skapa en gemensam internkö för Framtidens lägenheter, i stället för som det ser ut i dag där varje kommunalt bolag har sin egen kö.

– Det skulle öka möjligheterna att kunna söka bostad på olika platser i staden, och det tycker vi skulle vara väldigt bra. Men vi ska gå igenom möjligheterna först, nu har de lite olika system för intern rörlighet, säger Lars Johansson.

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2020 Göteborgs Fria