Äldreboenden på väg att hbt-diplomeras | Göteborgs Fria
  • Fyra verksamheter för äldre på väg att hbt-diplomeras i Göteborg.
Göteborgs Fria

Äldreboenden på väg att hbt-diplomeras

Fyra verksamheter för äldre är på gång att hbt-diplomeras i Göteborg. En mall för diplomering är framtagen och kommer att testas skarpt till hösten.

Arbetet med att hbt-diplomera äldreboenden i Göteborg är igång. Nu finns en mall som är framtagen av SDF Örgryte-Härlanda i samarbete med tre ytterligare stadsdelar och som kommer att börja användas under hösten. I Örgryte-Härlanda är det Dicksons hus som är det äldreboende där de nya arbetssätten ska provas.

– Det handlar om utbildningsmaterial, checklistor och verktygslådor till chefer som sedan ska sprida kunskapen vidare i sin verksamhet, säger Annika Lilleberg, utvecklingsledare i SDF Örgryte-Härlanda.

Under året ska arbetet vara igång i fyra verksamheter för äldre i fyra olika stadsdelar är målet från kommunens sida.

Annika Lilleberg säger att målet är att arbetet sedan ska sprida sig dels till fler stadsdelar och även till flera av kommunens verksamheter. I ett första steg ligger fokus på hbtq-frågor men Annika Lilleberg hoppas att arbetet breddas och kan inbegripa alla diskrimineringsgrunder på sikt.

– I bästa fall arbetar vi med det här materialet i alla våra verksamheter, säger Annika Lilleberg.

Frågan om hbt-certifiering eller diplomering har också varit uppe i Göteborgs stads hbtq-råd och på nästa möte kommer rådet förhoppningsvis rådet komma med rekommendationer.

Mariya Voyvodova, ordförande i hbtq-rådet, säger att rådet ska ta ställning till de olika sätten att diplomera och certifiera verksamheter.

Vid sidan av den mall som tagits fram av stadsdelarna finns också RFSL:s hbtq-certifiering och Västra Götalandsregionens hbt-diplomering. Angående RFSL:s diplomering säger Annika Lilleberg att den är för dyr för att kunna tillämpas på flera verksamheter och därför inte aktuell och att staden därför i stället själva vill ta fram ett eget arbetssätt. Hon säger att det inte är diplomeringen i sig som är det viktiga utan att ta fram ett strategiskt sätt att jobba med de här frågorna som är långsiktigt och kan spridas till många av kommunens verksamheter.

Fakta: 

Hbt-diplomering i 4 stadsdelar

Modellen har utvecklats i samverkan mellan bland annat stadsdelarna, stadsledningskontoret och HBT-seniorerna och innehåller bland annat basutbildning för personal, fördjupningutbildning till funktioner/särskilda ombud som stöttar sina kollegor, metodstöd för att se över t ex arbetsrutiner, blanketter och informationsmaterial och planeringsstöd för chefer så att de kan ta upp förhållningssätt t.ex vid rekrytering och utvecklingssamtal.

Rekommenderade artiklar

Deras lycka byttes mot byråkratisk mardröm

Det som började som en ljuv kärlekshistoria slutade i en byråkratisk återvändsgränd. Nurten Tuncel är hemma i Mölndal medan hennes man lever som flykting i Grekland. Den politiska situationen i Turkiet och svenska regler står nu i vägen för deras kärlek.

Sverigefinnar kämpar för sina rättigheter

6 december är Finlands 100-åriga självständighetsdag. Satu Rekola från Göteborgs sverigefinska råd vill uppmärksamma behovet av sverigefinska skolor, förskolor och äldreomsorg.

© 2019 Göteborgs Fria