Carina Dahl kämpar för Svartedalens sex timmar | Göteborgs Fria
  • ”Se det som inspiration och kämpa för samma sak på din arbetsplats”, säger Carina Dahl.
Göteborgs Fria

Carina Dahl kämpar för Svartedalens sex timmar

När förslaget om att stoppa 6-timmarsprojektet på Svartedalens äldrecentrum skulle upp i kommunfullmäktige var många ur personalen på plats.

– Vi måste visa oss och visa att vi bryr oss, säger Carina Dahl, undersköterska på boendet.

Hon har jobbat som undersköterska i 30 år och följt utvecklingen där allt fler arbetsuppgifter läggs på undersköterskorna.

– Det är ett tungt jobb vi har och en lösning på det är att ha sextimmarsdagar. Då får vi lite mer återhämtning och orkar jobba heltid, säger hon.

Det är Moderaterna som har lagt en motion om att projektet borde avbrytas i förtid – främst för att det är för dyrt. För att få ihop nya scheman med kortare arbetspass har omkring 14 extra personer anställts. Men Carina Dahl vill bredda diskussionen om vad som kostar.

– Dessa personer hade kanske annars gått arbetslösa och fått a-kassa, det är också en kostnad, säger hon.

Projektet har pågått sedan i februari och är planerat att pågå året ut. Efter sex månader gjordes en rapport ”sex månader med sex timmar” och den visade på mycket goda resultat: sjukfrånvaron har minskat, personalen är gladare och hyresgästerna är nöjda. Allianspartierna röstade med stöd av Sverigedemokraterna i kommunstyrelsen för att avsluta försöket på Västra Hisingen i förtid. Ursprungligen är det en motion från Moderaterna som ligger bakom frågan om att avbryta.

– Projektet skulle från början bara vara ett år, sedan valde majoriteten att förlänga. Jag var motståndare mot det, och motståndare till projektet från första början, för jag tror inte att det är så vi löser problemen, sa Maria Rydén till Göteborgs Fria när motionen lagts.

Carina Dahl tycker att Rydén verkar vara långt från verkligheten i sitt resonemang och lämnar en öppen inbjudan till Svartedalen.

– Hon kan gå bredvid mig en vecka och prova på vårt arbete, det skulle vara nyttigt, tror jag.

Frågan skulle upp för avgörande i kommunfullmäktige under förra veckan men sköts fram till den 12 maj. Undersköterskorna på Svartedalens äldrecentrum hade mobiliserat och de var omkring tio personer på fullmäktigemötet.

– Vi måste visa att vi bryr oss. Politikerna måste förstå att det här är en viktig fråga, säger Carina Dahl.

Hon tycker att det var jättebra att frågan sköts fram.

– Nu får vi lite mer tid och de arbetskamrater som är inne och jobbar får en månad till. Det är bara positivt, säger hon.

Inför den 12 maj hoppas hon återigen att de blir ett gäng arbetskamrater som med sin närvaro kanske kan påverka politikerna. Carina Dahl säger att hon är ganska säker på att projektet inte kommer att avbrytas.

– Det är viktigt av flera skäl. Inte minst för att siffrorna ska bli rätt för den forskare som följer oss och utvärderar projektet. Avbryts det i förtid så blir inte underlaget rätt, säger hon.

Hon drömmer om att projektet ska kunna få fortsätta även efter projekttiden, och även spridas till fler arbetsplatser. De personer som möter projektet med avundsjuka vill hon säga så här till:

– Var inte avundsjuka på oss, se det som inspiration och kämpa för samma sak på din arbetsplats istället, säger Carina Dahl.

Rekommenderade artiklar

Deras lycka byttes mot byråkratisk mardröm

Det som började som en ljuv kärlekshistoria slutade i en byråkratisk återvändsgränd. Nurten Tuncel är hemma i Mölndal medan hennes man lever som flykting i Grekland. Den politiska situationen i Turkiet och svenska regler står nu i vägen för deras kärlek.

Sverigefinnar kämpar för sina rättigheter

6 december är Finlands 100-åriga självständighetsdag. Satu Rekola från Göteborgs sverigefinska råd vill uppmärksamma behovet av sverigefinska skolor, förskolor och äldreomsorg.

© 2020 Göteborgs Fria