Barn med diagnoser mer utsatta på internet | Göteborgs Fria

Debatt


Attention och Nätkoll
  • Barn med neuropsyktiatriska diagnoser blir mobbade ungefär dubbelt så ofta som andra barn, skriver Attention och Nätkoll.
Göteborgs Fria

Barn med diagnoser mer utsatta på internet

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar råkar i större utsträckning än andra barn ut för hot, mobbning och sexuella närmanden på internet. Men det kan också ge positiva effekter som till exempel nya vänner för barn som annars kanske inte hade haft några, skriver intresseorganisationen Attention och det av Arvsfonden finansierade projektet Nätkoll.

Informationen kommer från en enkätundersökning bland barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, som ADHD och
Aspergers syndrom (13–16 år) och deras föräldrar, gjord av Arvsfondsprojektet Nätkoll. Resultaten har sedan jämförts med Statens medieråds undersökningar Ungar & medier 2015 och Föräldrar & medier 2015. Statens medieråd har svarat för sammanställning och analys.

Undersökningen är den första i sitt slag i Sverige. Den har tillkommit på initiativ av Attention, en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med 15 500 medlemmar. Lokalföreningen Attention Hisingen-Kungälv har ansvarat för enkätundersökningen, som visar tydliga tendenser som är viktiga att lyfta fram när det gäller barns medieanvändning.

Barn med NPF använder generellt medier i större utsträckning än andra barn, med undantag för sociala medier. Det beror sannolikt på färre sociala kontakter och färre kompisar generellt. De är mer utsatta på nätet, de blir till exempel mobbade ungefär dubbelt så ofta som andra barn.

Barn med NPF har oftare konflikter med sina föräldrar, vanligtvis om hur mycket tid de ägnar åt dator och internet. Där sticker unga med NPF ut rejält: 81 procent (62 procent för barn utan diagnos) använder internet mer än tre timmar per dag. 40 procent svarar att de spelar datorspel varje dag, där motsvarande siffra för barn utan diagnos är 26 procent.

Bara 33 procent av barnen med NPF träffar kompisar en gång i veckan eller mer, medan 72 procent av andra barn gör det. 17 procent av barnen med diagnoser träffar aldrig kompisar, att jämföra med två procent för barn utan diagnos.

Föräldraenkäten visar att mer än hälften av föräldrar till barn med diagnoser tycker att barnen ägnar för mycket tid åt spel och internet och för litet tid åt kompisar utanför nätet – men anser samtidigt att internet är ett sätt för barnen att umgås. 80 procent av föräldrarna håller med om att det är roligt och avkopplande för barnen.

Föräldrar till barn med NPF tror mindre om sina barns förmåga att hitta och förstå information på nätet än andra föräldrar. De oroar sig också i högre grad än andra föräldrar för risker på nätet, en oro som ofta tycks vara befogad. 70 procent har någon gång oroat sig för att barnen ska bli mobbade eller hotade på nätet och 31 procent av föräldrarna uppger att hot och mobbning också förekommit. Bara 16 procent av föräldrarna till barn utan diagnoser svarar att något sådant skett.

Det finns i nuläget inga permanenta satsningar som långsiktigt arbetar specifikt för att stärka och skydda barn med neuropsykiatriska (eller intellektuella) funktionsnedsättningar som medieanvändare. Med utgångspunkt i de resultat som presenteras i denna rapport är därför behovet av en sådan långsiktig satsning stort.

Fakta: 

Anki Sandberg • Förbundsordförande Riksförbundet Attention

Madelein Larsson Wollnik • Ordförande Attention Hisingen-Kungälv

Karin Torgny • Projektledare Nätkoll

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2022 Göteborgs Fria