Det råder undantagstillstånd i välfärden | Göteborgs Fria

Debatt


Eva Kärrman
  • Behovet av undersköterskor blir snart akut på grund av stora pensionsavgångar och en befolkning som blir både äldre och mer resurskrävande. En rejäl satsning på undersköterskors löner och arbetsvillkor måste till om unga människor ska välja äldreomsorgen, skriver Kommunal Väst.
Göteborgs Fria

Det råder undantagstillstånd i välfärden

Bristande kvalitet och utsliten personal, äldre och anhöriga som får bära konsekvenserna av en felstyrd verksamhet. Medlemmarna vet vad som behövs för att förbättra Göteborgs äldreomsorg – mer utbildad personal och större inflytande över verksamheten toppar listan, skriver Eva Kärrman, ordförande Kommunal Väst.

I en enkät som Kommunal har gjort bland medlemmar inom Göteborgs äldreomsorg, svarar hälften att de sällan eller aldrig kan påverka arbetets planering. En detaljstyrning, där de gamlas behov räknas i minuter, är orimligt och ovärdigt. Dagsformen kan göra att en insats tar dubbelt så lång en dag, jämfört med dagen innan. Skulle proffsen, våra medlemmar som faktiskt utför arbetet, tillfrågas skulle planeringen bli mer anpassad efter verkligheten.

Personalen saknar tid att sköta nödvändig administration. Inom hemtjänsten saknas också tid för att ta sig mellan bostäderna. Ofta ska transporten ske på nolltid, bokstavligt talat. ”För att orka med använder jag privat bil mellan vårdtagarna, med extra parkeringskostnader som jag också tar privat”, skriver en av medlemmarna. Inom vilka andra yrken skulle personalen acceptera att betala för att kunna utföra sitta arbete?

Både personal och omsorgstagare lider av tidspressen. En tredjedel av medlemmarna uppger i enkäten att deras omsorgstagare varje dag går miste om insatser som de har rätt till. Hela 60 procent svarar också att den slimmade bemanningen ofta medför en risk för de äldre. ”Man hinner inte lyssna in. Kanske missar man att någon är sjukare än man tror”, skriver en oroad undersköterska.

På frågan ”Hur ofta är bemanningen är så låg att du tror att det är skadligt för din hälsa?” svarar 67 procent att det är dagligen eller någon gång i veckan. Höga sjuktal bekräftar att den fysiska och mentala stressen är skadlig.

Ökad bemanning är ett måste för en värdig välfärd och Kommunal välkomnar både Göteborgs stads och regeringens nyligen utlovade satsning på förstärkning. Samtidigt är vi avvaktande. De senaste årens satsningar, från både stat och kommun, har inte visat väntade resultat.

Behovet av undersköterskor är stort i dag och blir snart akut, till följd av stora pensionsavgångar och en befolkning som blir både äldre och mer resurskrävande. En rejäl satsning på undersköterskors löner och arbetsvillkor måste till om unga människor ska välja yrket. Vi saknar en förståelse för hur viktigt yrkesgruppen är för samhället.

Den bild som vår enkät ger är inte unik för Göteborg. I välfärden råder undantagstillstånd, med dåliga villkor, deltid, visstid och obetalda håltimmar som standard. En undersköterska tjänar 2800 kronor mindre än en verkstadsarbetare, trots en lika lång utbildning. I årets avtalsrörelse är det upp till bevis för S-ledda Sveriges kommuner och landsting. Ni lovade trygghet, med heltider och tillsvidaretjänster som norm. Nu kommer ni med sifferlösa avtal, utan garanti för löneökning, och än mer flexibla anställningsformer - inget som attraherar unga att söka ett annars mycket uppskattat och givande arbete.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2022 Göteborgs Fria