Tiotusentals fler bostäder behöver byggas varje år | Göteborgs Fria
  • Regeringen för under våren bostadspolitiska samtal med alla partier i riksdagen, utom SD.
Göteborgs Fria

Tiotusentals fler bostäder behöver byggas varje år

Åtta av tio svenskar bor i en kommun med bostadsbrist. Nya siffror visar att bostadsbyggandet ökar något, men det är fortfarande långt till de omkring 70 000 bostäder som behövs per år.

Boverket har analyserat behovet av bostäder fram till 2025, med hjälp av SCB:s befolkningsprognoser.

– Det intressanta är att det är stor skillnad mellan det vi räknat behövs och det som faktiskt byggs, säger Bengt J Eriksson, analytiker på Boverket.

Under förra året påbörjades byggandet av drygt 40 000 nya bostäder i landet. Störst är behovet i storstäderna och i större regioncentrum som Norrköping-Linköping, Västerås, Örebro och Umeå. Boverkets prognos visar att det behövs drygt 70 000 bostäder om året.

– Att nå upp till de volymerna på kort sikt är i princip omöjligt, säger Bengt J Eriksson.

Stockholm stad har som mål att bygga 140 000 bostäder, varav hälften hyresrätter, fram till 2030. Delmålet för 2015 var 5 000 och 5 779 bostäder påbörjades. Men även om målet klarades ligger det långt under behoven.

I Göteborgs stad var byggstarterna, på drygt 3 000, den högsta siffran under hela 2000-talet. I Umeå blev mer än dubbelt så många bostäder, 1 253, färdiga förra året jämfört med 2014. Det är den högsta siffran i kommunen sedan 1992. Vilket följer den nationella trenden att bostadsbyggandet till viss del ökar.

– Det har ökat något, men vi har ett ackumulerat underskott sedan många år, vilket gör att vi har en situation med stor bostadsbrist i dag, säger Jonas Hagetoft, utredare på Hyresgästföreningen.

Av de bostäder som påbörjades i Stockholm under förra året var 38 procent hyresrätter. I Göteborg startade bygget av 362 hyresrätter, vilket är mindre än hälften jämfört med två år tidigare.

– Det är en sak att tillfredsställa de hushåll som har gott om pengar. När marknaden styr byggandet kommer det inte att byggas något om ingen kan betala för kalaset. Det behövs någon som är villig att ta den finansiella risken, säger Bengt J Eriksson.

Han tycker att det är viktigt att det finns en bild av hur behovet av bostäder ser ut, även om det är marknaden som i dag styr byggandet. Det eftersom en bostadsbrist påverkar samhället på många olika sätt.

– Det får konsekvenser för arbetsmarknaden och tillväxten, att unga inte kan flytta hemifrån och det kan leda till olika sociala problem.

De senaste 20 åren har den dominerande idén varit att marknaden ska lösa bostadssituationen. Men det fungerar inte, det har byggts för lite och det som byggts har varit för dyrt, enligt Jonas Hagetoft.

Under våren för alla partier i riksdagen, utom SD som inte har bjudits in, samtal om bostadspolitiken. Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) har sagt att han vill bygga 700 000 bostäder fram till 2025. Åtgärder som varit på tal är att staten tar ett större helhetsansvar, förenklade regler och investeringar i bostadsbyggande.

Hyresgästföreningen ser lösningar bland annat i ett statligt investeringsstöd och lån med bra villkor till företag som bygger hyresrätter. På längre sikt vill organisationen förändra skatterna – slopa fastighetsskatten, sänka byggmomsen, ändra förvaltningsmomsen för hyresrätter och införa rotavdrag för hyresrätter.

– När vi nu har en pressad situation är trycket stort att vi ska införa marknadshyror och att det ska ge fler hyresrätter. Men det skulle bara göra det ännu dyrare att bo, säger Jonas Hagetoft.

Boverkets prognos utgår ifrån att vi ska fortsätta bo på ungefär samma sätt som vi gör nu. Det bygger på att ett hushåll ska ha en bostad och att unga flyttar hemifrån i ungefär samma ålder. Fram till 2025 behövs 705 000 bostäder.

– Det är en stor utmaning om vi gör antagandet att behovet ska mättas. Ett annat utfall är att inte mätta behovet. Då kommer vi få börja bo trängre och flytta hemifrån i äldre ålder, säger Bengt J Eriksson.

Fakta: 

Senaste prognosen

Under perioden 2015–2025 behöver 705 000 bostäder byggas i Sverige.

Källa: Boverket, oktober 2015

Påbörjat byggande 2015

Totalt i Sverige:45 250

Stor-Stockholm: 12 743

Stor-Göteborg:4 365

Östergötlands län:3 620

Västerbottens län: 1 581

Källa: SCB, februari 2016

Rekommenderade artiklar

En stabil punkt i en osäker tillvaro

Räddningsmissionens arbete har blivit till 50 fadderskap för ensamkommande barn i Göteborg. Anita och Bo Kennedal har tre gånger under vårvintern träffat 16-åringen från Afghanistan som de fungerar som fadderfamilj för.

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

© 2020 Göteborgs Fria