Färre BB-platser men ingen ska skickas hem | Göteborgs Fria
  • Eva-Maria Wassberg är ordförande för föreningen Födelsehuset, och tycker att vårens engagemang kring förlossningsvården är positivt, men också att det är viktigt att inte enbart negativa historier sprids och delas.
  • Barnmorskan Eva Maria Wassberg menar att förlösta ofta blir en tyst patientgrupp. Har allt gått bra finns inget att klaga på, har det gått mindre bra finns kanske inte orken.
Göteborgs Fria

Färre BB-platser men ingen ska skickas hem

Det stormar runt förlossningsvården med jämna mellanrum – det gäller brist på personal, stressiga förhållanden och hotande nedläggningar. I Göteborg har antalet BB-platser minskat, och i år finns 39 platser färre än för bara fem år sedan. Men ingen som inte är redo ska bli hemskickad enligt Sahlgrenska.

2010 hade Sahlgrenska Universitetssjukhuset drygt 11 000 förlossningar, förra året drygt 10 000. Hur många platser det finns på både förlossnings- och BB-avdelningar vid Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus bestäms utifrån prognoser på hur många barn som beräknas komma till världen just det året.

Men minskningen av antalet BB-platser sedan 2010 har varit betydligt större än den relativt lilla minskningen i antal födslar. Ungefär en tredjedel av platserna har försvunnit.

– Vi har inte landat i vad som är exakt rätt antal ännu, kanske kommer det visa sig att vi behöver 76 BB-platser, eller 80. Målsättningen är att de som vill ska kunna gå hem och de som vill ska kunna stanna kvar, säger Pia Pauli som är verksamhetssamordnare för obstetrik och neonatal vid Sahlgrenska.

Även förlossningsplatserna har blivit färre, från tidigare 26–28 stycken, till att från år 2015 ligga på 24 stycken.

Men att BB-platserna har minskat kraftigt handlar inte bara om det beräknade antalet födslar. Sahlgrenska gjorde en förlust med 200 miljoner kronor under förra året, och enligt regionfullmäktiges beslut tillåts SU lämna ett underskott på 75 miljoner för 2016. BB var ett av områdena som det skulle sparas in på, och en av avdelningarna i Mölndal stängdes.

– Vi har fysiskt utrymme för fler, det är inte så att man inte får stanna kvar eller inte har någonstans att föda. Skulle det behövas fler förlossningsrum så finns det fler rum, det är ingen annan verksamhet som har flyttat in på de avdelningarna, säger Pia Pauli.

Men att svara på om platserna räcker är svårt, då förlossning är akutavdelningar.

– De räcker till det vi har sett enligt prognosen, men skulle det komma in 20 stycken genom dörren samtidigt så får vi ju se hur vi gör. Hade man kunnat styra det på ett annat sätt hade det så klart varit enklare.

Tidig hemgång är en av åtgärderna man jobbar med, vilket innebär att om inga medicinska hinder finns ska nyblivna föräldrar kunna lämna sjukhuset redan några timmar efter förlossningen om de själva vill. Enligt Sahlgrenskas siffror har hittills var femte valt att åka hem inom 24 timmar,

– Tidig hemgång är ett komplement. Vi jobbar aktivt med det för att vi ser att det finns stora fördelar, men eftervården måste också riggas, säger Pia Pauli.

Eva-Maria Wassberg plockar ner några saccosäckar från en hylla och slår sig ner på golvet i Födelsehusets lokal på Haga Kyrkogata. Hon är ordförande för föreningen som bildades 2007 som ett samarbete mellan barnmorskor, föräldrar och doulor. Visionen är en helhetssyn och kontinuitet i vården under graviditet, förlossning och spädbarnstid, och med större valfrihet inom förlossningsvården. Eva-Maria Wassberg ser möjligheter med tidig hemgång, men menar att det kräver ordentlig uppföljning.

– Det kan vara en bra vårdform men det kräver också en organisation med hembesök. Det hade vi på 90-talet med vad som kallades en Storken-bil, men det sågs som för dyrt.

Att göra hembesök till de som väljer tidig hemgång finns det i dagsläget inga planer på enligt Pia Pauli. Däremot kommer de som har gått hem tidigt tillbaka för läkarundersökningar, och möjligheten att komma tillbaka till BB ska också finnas om det inte visar sig att fungera hemma.

– För hembesök skulle vi behöva ha en annan typ av organisation. Men detta arbetssättet är ännu i sin linda, och det finns många möjligheter, säger Pia Pauli.

Som ett möjligt förslag nämner hon en satellitmottagning som ett sätt att kunna finnas på plats i närområdet, utan att behöva göra hembesök hos alla familjer.

Att förlossningsvården hamnar under lupp är inget nytt. Under vårvintern har det främst stormat kring förlossningsvården i Stockholm, då beskedet kom att Södra BB flyttas och att BB Sophia ska läggas ned. Många har reagerat, och gruppen Födelsevrålet samlade snabbt många engagerade bland annat genom en Facebook-grupp.

– Jag har längtat efter att föräldrar ska bli mer engagerade när det gäller förlossningsvården. Föräldrar i allmänhet kommer in i föreningen och sedan går de ut, man följer sitt barn och engagerar sig i nästa sak, säger Eva-Maria Wassberg och fortsätter:

– Under en graviditet, speciellt om det är första barnet, vet man inte riktigt vad man kan vänta sig. När man väl har fött sitt barn och om allt har gått bra, vilket det ju faktiskt gör för de flesta, finns det heller inte någon anledning att klaga.

För dem det däremot inte har gått så bra finns många gånger inte orken att klaga. Det blir en tyst patientgrupp, och problemen tycks många gånger återkomma år efter år, i landsting efter landsting.

För Eva-Maria Wassberg är det främst bristen på alternativ inom förlossningsvården som hon ser som problematisk. En ABC-klinik, som står för Alternative Birth Center, fanns på Sahlgrenska fram till 1997 då den lades ner, och skulle kunna vara ett förslag. Barnmorskeledda enheter och landstingsfinansierade hemförlossningar är andra exempel på alternativ till de stora sjukhusens förlossningsavdelningar.

– Här betalar inte regionen för några hemförlossningar. Det ska ju vara jämlikhet i vården så det är konstigt att det inte har kunnat gå igenom ännu, säger Eva Maria Wassberg.

Den som vill föda hemma i Västra Götaland måste själv hitta en barnmorska och bekosta förlossningen, något som ofta kostar runt 20 000 kronor. Stockholm och Umeå är i dag de enda städerna i Sverige som står för kostnaden, i de fall omföderskor med riskfria graviditeter väljer att föda hemma.

Fakta: 

Förlossning: BB:

2010: 26 110

2011: 26 110

2012: 28 88

2013: 26 88

2014: 26 93

2015: 24 88

2016: 24 71

Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhus

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2018 Göteborgs Fria