De ser fram emot att få nya grannar | Göteborgs Fria
  • Både Johannes Bergil från Tillsammansgruppen Örgryte-Härlanda, och Amanda Duregård från Redberg Welcome hoppas och tror på en positiv stämning under det kommande informationsmötet i Redbergskyrkan.
Göteborgs Fria

De ser fram emot att få nya grannar

Sedan kommunen för ungefär en månad sedan presenterade förslaget om modulbostäder för nyanlända på tolv platser runt om i staden, har debatten varit igång. 1 mars är det dags för informationsmöte i Örgryte-Härlanda – men engagemanget för att välkomna nya grannar till stadsdelen är redan igång.

Uppslutningen på runt 25 personer var betydligt fler än Johannes Bergil hade vågat hoppas på vid det första mötet för en Tillsammansgrupp i Örgyte-Härlanda. Ett litet kafé vid Olskrokstorget höll extraöppet enbart för mötets skull.

– Det var jättekul att sitta där och se att de fick gå ut och hämta stolarna från uteserveringen för att alla skulle få plats.

Johannes Bergil är en av dem som drog igång gruppen inom ramarna för Tillsammansskapet, en plattform som skapades av Stiftelsen Expo och antirasistiska gräsrötter för ungefär två år sedan. Genom plattformen får grupperna tillgång till utbildningar och handledning, och en koordinator var också med vid det första mötet i Olskroken förra veckan.

För Johannes Bergil grodde tanken om någon slags organisering i sin egen stadsdel, när han besökte det informationsmöte kommunen höll i Västra Göteborg för några veckor sedan. De många negativa och rent rasistiska kommentarerna tog överhanden, och han kände hur viktigt det var att visa att de åsikterna representerade långt ifrån alla grannars.

– Det handlar om att visa att vi är många i området som tycker att det är jättepositivt, att det verkligen finns plats och lust och att vi är supertaggade på att få nya grannar, säger han och fortsätter:

– Det är så viktigt med organisering nu eftersom man ser att det sker organisering hos de som är emot bostäderna. Det går inte att stå oorgansierad mot den typen av krafter, då är vi farligt ute. Det är något jag hoppas att folk inser nu.

Den nystartade Tillsammansgruppen är långt ifrån ensamma om att engagera sig i stadsdelen. Gruppen Redberg Welcome är en fortsättning på Redbergskyrkans flyktinghjälp som fanns under hösten, och har lyckats engagera runt 300 volontärer. Amanda Duregård är aktiv i styrgruppen för Redberg Welcome, och berättar om gruppens aktiviteter som kommer att dra igång redan i nästa vecka. En kör, språkkafé och tillfällen att laga mat tillsammans är några exempel.

– Om det nu är så att man på riktigt är orolig för vad det är för människor som kommer att flytta in så ska vi kunna hjälpa till att bli av med rädslan. Det brukar ge med sig om man lär känna varandra, säger Amanda Duregård.

I Örgyte-Härlanda, en av de stadsdelarna som utmärker sig för att i jämförelse med andra delar ha tagit emot ett litet antal flyktingar, gäller just nu lite speciella omständigheter för Redberg Welcome.

– Eftersom Göteborg är extremt segregerat, och eftersom vi finns i ett ganska segregerat område kan det vara svårt att hitta människor som har störst behov av aktiviteterna. Vi går och längtar efter att de ska komma.

Tills de nya bostäderna är på plats finns ett samarbete med asylboenden runt om i staden, som i grupp kan ta sig till Redberg Welcomes olika aktiviteter.

Ett annat förslag på vilka som kan bjudas in till aktiviteterna har kommit från Amanda Duregårds egna erfarenheter från Komvux. I lunchrummet satt hon en dag med några personer från sfi-utbildningen. En man berättade att ”det här är första gången jag har en konversation med någon som är född i Sverige”.

– Han hade varit två år i Sverige! Det blir så himla tydligt. De pratar jättebra svenska, och är helt uppdaterade på svenska systemet men de träffar inte naturligt personer som är födda i Sverige.

Kommunen har de senaste veckorna avverkat informationsmöten i fyra av de berörda stadsdelarna. På tisdag är det Örgyte-Härlandas tur på plats i Redbergskyrkan. Både Johannes Bergil och Amanda Duregård betonar att gemenskap bland alla de som positiva till de nya grannarna är viktigt inför mötet, inte minst om det kommer folk helt emot, och till och med organiserade rasister eller nazister. Amanda Duregård har bestämt sig för att ordna en ”förfest” innan mötet börjar, för att kunna ses innan och känna att man är många där som vill samma sak.

– Jag hoppas att vi kan fånga upp folk så att de känner sig trygga på mötet. Det kan vara jätteläskigt att ställa sig upp och stå upp för mänskliga rättigheter, om andra tycker tvärtemot.

Efter de första mötena i staden rapporterades det främst om upprörda grannar och kritik mot kommunens planer. Men både i Högsbo 9 februari och på veckans möten i Kortedala och i på Norra Hisingen har det till stor del handlat om positiva möten där grannar har samlats för att få veta hur de kan hjälpa till med ett bra välkomnande. Liknande som med många av de facebook-grupper som har skapats de senaste veckorna har de som är emot, eller som är ”kritiska mot utformningen” kommit först, för att sedan följas av positiva grupper. Amanda Duregård är inte förvånad.

– Ilska är en väldigt bra energigivare. Att ha en positiv manifestation eller demonstration är inte alls lika lätt som att samlas kring ”Vi är arga på det här”. De som reagerade negativt agerade först.

Men nu har många vaknat till, och grupperna som är positiva till bostäderna lockar betydligt fler.

– Att jobba med integration görs på många sätt och handlar inte bara om att interagera någon som flyttar hit. Det handlar också om att själv vara integrerad i den stad man bor i och gå ur sin bubbla, säger Johannes Bergil.

Fakta: 

Vad handlar det om?

Fastighetskontoret har föreslagit platser i stadsdelar som i dag inte har tagit emot så många flyktingar för att ansvaret ska spridas över staden. Platserna som har valts ut är plana och därmed lätta att bygga på, och används i dagsläget inte till någon typ av organiserad aktivitet. Målgruppen för bostäderna är i första hand ensamkommande och nyanlända barnfamiljer som har fått uppehållstillstånd i Sverige, och bostäderna ska rymma ungefär 3 000 personer sammanlagt. Upphandlingen om bostäderna ska vara klar i mars, och de första bostäderna ska vara inflyttningsklara innan sommaren. Byggnaderna är tidsbegränsade till max 15 år.

Askim-Frölunda-Högsbo

Centrum

Norra Hisingen

Västra Göteborg

Örgryte-Härlanda

Östra Göteborg

Angered

Östra Göteborg

Västra Hisingen

Centrum

Örgryte-Härlanda

Majorna-Linné

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2018 Göteborgs Fria