Hisingsbor får påverka budgeten | Göteborgs Fria
  • Stadsdelen Västra Hisingen hoppas att många barn och unga, som annars har liten möjlighet att påverka, ska lämna många förslag till medborgarbudgeten.
Göteborgs Fria

Hisingsbor får påverka budgeten

Grillkvällar, lampor på dåligt upplysta platser eller en stor fotbollsturnering? Invånarna får lämna förslag på hur stadsdelen ska bli tryggare, bara prislappen är max en halv miljon kronor. Förslaget med flest röster vinner i Göteborgs första medborgarbudget.

I veckan blev stadsdelen Västra Hisingen först ut i staden med att lansera en medborgarbudget, där invånarna får bestämma vad en bestämd summa pengar ska gå till.

I detta fall gäller det en halv miljon kronor som på ett eller annat sätt ska göra området tryggare, enligt vad stadsdelsnämnden har bestämt. Agneta Blocksjö Attar är kommunikationsstrateg i Västra Hisingen och har varit med i projektgruppen som arbetat fram strukturen kring medborgarbudgeten.

– Medborgarbudget är ett sätt att flytta den demokratiska processen närmre invånarna och ger en större påverkansmöjlighet för hur man vill ha det i sin stadsdel, säger hon.

Barn och unga, som i vanliga fall inte har så stora chanser att påverka sitt närområde genom att till exempel rösta vid val, är en prioriterad grupp att nå. När det gäller medborgarbudgeten finns nämligen ingen åldersgräns. Bland annat kommer fritidsgårdarna i stadsdelen att jobba aktivt med frågan och kunna hjälpa unga att utforma sina förslag.

– Vi har också kontakt med våra skolor som om de vill kan använda det här i sin undervisning, att eleverna får vara med i en riktig demokratiskt process, säger Agneta Blocksjö Attar.

För att locka även andra grupper som kanske inte är så vana vid att vara med och påverka måste speciella insatser till. Bibliotek och medborgarkontor kommer att kunna hjälpa till, och dessutom kommer förslagsverkstäder att ordnas vid två tillfällen. Då man kan få hjälp att skriva förslag och dess-utom kanske det svåraste av allt – att uppskatta kostnader. För vad kostar det att till exempel anordna en grillkväll för en hel stadsdel?

– Om man inte alls kan uppskatta vad det kostar kan man skriva det och lämna in förslaget ändå. Vi kommer att gå igenom förslagen och se så att de går att förstå, kontakta dem vi behöver och sedan ska vi försöka sätta något slags prislapp på dem, berättar Agneta Blocksjö Attar.

När alla förslag är inlämnade senast 15 mars tar projektgruppen över och arbetar med dem. Till exempel kan flera förslag slås ihop till ett om de är lika varandra, så länge förslags-lämnarna vill.

Slutligen är det dags för nästa chans för invånarna att påverka genom att rösta på det förslag man tycker är bäst. Är det flera förslag som får många röster, som inte beräknas kosta en halv miljon var, kan det bli flera vinnare. I juni räknar stadsdelen med att ha vinnaren eller vinnarna klara, och planen är att förslaget kommer att genomföras under året.

– Förhoppningen är att väcka intresse för de här frågorna som rör kommunen – och som rör invånarna väldigt direkt i deras dagliga liv.

Fakta: 

Alla som bor i Västra Hisingen får lämna förslag, oavsett ålder.

Förslaget får kosta max en halv miljon kronor att genomföra, och du får hjälp att räkna ut kostnaden när du lämnat in förslaget.

Förslaget granskas av stadsdelsförvaltningen innan det går att rösta på det.

Du kan lämna in förslag till och med 15 mars, och mellan 15 april och 15 maj kommer du att kunna rösta på de olika förslagen.

Förslagen lämnas på webbportalen: www.nubestammerdu.nu

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2018 Göteborgs Fria