Sfi-lärare: ”Jag fick skriva under alla betyg” | Göteborgs Fria
  • Lärarbrist skapar stress och lägre kvalitet på sfi. Personen på bilden förekommer ej i artikeln.
Göteborgs Fria

Sfi-lärare: ”Jag fick skriva under alla betyg”

Legitimerade lärare får ta ett större ansvar för betygsättning och planering när personal utan utbildning anställs. Det menar sfi-lärarna Elin och Anna som Fria talat med.

Att det saknas sfi-lärare berättar de rektorer och sfi-ansvariga som Fria kontaktat.

– Det är svårt att rekrytera lärare i svenska som andraspråk, säger Erik Eriksson, rektor på sfi Gävle.

Men vad innebär det för de lärare som redan jobbar med sfi?

– Det ökar stressen om det kommer in obehöriga lärare, eftersom jag som är legitimerad ska sätta alla betygen. Dessutom får jag ta ett större ansvar för planering i och med att det är jag som har den förförståelsen, säger läraren Elin, som inte vill använda sitt riktiga namn.

Sfi-läraren Anna, som också vill vara anonym, har precis slutat sitt jobb på ett privat utbildningsföretag.

– Jag fick skriva under alla betyg för skolans elever eftersom jag var den enda legitimerade läraren. Det fanns ingen chans för mig att kunna kontrollera utan jag fick lita mina kollegor, säger Anna.

Obehöriga lärare får ta klasser med analfabeter som kräver särskild kompetens. Olika nivåer slås ihop i en och samma grupp för att det inte finns lärare. Marknadsföring och administrativa uppgifter tar mycket tid från undervisningen. Det har varit situationen på Annas arbetsplats. Efter tre år fick hon nog och sa upp sig.

– Jag kunde inte stå för det längre. På sfi är de flesta elever tacksamma för vad de får. Det är ofta människor med trauman som ska tas om hand på ett bra sätt – inte så här.

Anna har jobbat som sfi-lärare i perioder sedan 2001.

– På mitt första jobb var inte alla behöriga lärare precis men det var en annan anda. Rektorn var mån om eleverna, nu känns det som att det bara handlar om att tjäna pengar.

Elin har jobbat tre år på en kommunal sfi-skola och dessförinnan drygt tre år på gymnasiet. Hon trivs med sitt jobb och ser hur betydelsefullt det är för klassen att lära sig svenska, vilket de ser som en nyckel in i samhället.

– Eleverna är motiverade och som lärare känner jag mig väldigt uppskattad.

Men i och med att hon börjat undervisa även på kvällen delar hon nu en klass med en lärare utan utbildning. Det betyder att Elin ska sätta alla betyg.

– Min chef säger att jag inte ska känna ansvar för min kollega, men jag känner ett ökat ansvar för eleverna och för att utbildningens kvalitet inte sänks.

Att undervisa kvällstid är inte attraktivt, ob-ersättningen är låg och därför blir det fler obehöriga lärare vid dessa tillfällen, berättar Elin.

– För skolans del blir det att de har löst situationen, men för min del innebär det att arbetsbelastningen ökar.

Lärarutbildningen lämnar en del att önska, men den ger ändå en bra grund för att undervisa, menar läraren Elin.

– Det känns som att rektorerna blir väldigt stressade av den här situationen och då anställer vissa som inte har lärarerfarenhet.

Rekommenderade artiklar

© 2018 Göteborgs Fria