Lärarbrist inom sfi hindrar nya klasser | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Lärarbrist inom sfi hindrar nya klasser

Sfi-eleverna blir fler och 4 800 nya sfi-lärare behövs fram till 2019. Lärarbristen begränsar redan antalet klasser. I Borås står 400 i kö för en plats på sfi och väntetiderna har fördubblats.

I skrivande stund finns 128 sfi-lärartjänster runt om i hela landet att söka via Arbetsförmedlingen. Fria ringde upp fem kommuner som alla har lediga tjänster hos privata och kommunala sfi-skolor, för att höra hur situationen ser ut.

– Vi ser en ökning av antalet nyanmälningar just nu, säger Jussi Koreila, sfi-chef i Stockholm stad.

Men någon kö är det inte fråga om, enligt Jussi Koreila. Det tar ett par veckor att få en plats på någon av skolorna.

– Vi klarar det än så länge och en bit in på 2016. Vi har en stor verksamhet och ökningen är inte drastisk.

I Göteborg har ingen ökning av antalet elever märkts av. Just nu finns 334 nyanmälda som väntar på att få en plats.

– Vi håller de krav på väntetider som finns, en månad för flyktingar och tre månader för övriga nyanmälningar, säger Caroline Foss på arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs stad.

Göteborg stad har krav på sina sfi-utförare att ha 100 procent behöriga lärare. Det kan leda till att sfi inte utökas i den grad som det finns behov av.

– Vi märker att det finns en konkurrens om lärarna. Vi hör från skolorna att de ibland inte kan starta en ny grupp på grund av att det inte finns en behörig lärare, säger Caroline Foss.

Både Stockholm och Göteborg har stora sfi-verksamheter med antagningar varje vecka. Det kan vara en anledning till att väntetiderna inte drar iväg.

I Borås har antalet elever ökat stort och i nuläget står 400 personer i kö.

– Det är förlängda väntetider med mellan två och tre månader, säger Anette von Schedvin, samordnare på sfi i Borås.

Sedan i höstas kan kommunen inte uppfylla skollagens krav att ge plats till flyktingar inom en månad, samt övriga nyanmälda inom tre månader.

Nu söker Borås stad tre nya lärare till sin sfi-verksamhet för att kunna utöka.

– Det är ont om behöriga och legitimerade sfi-lärare i Sverige överlag och vi känner av detta, säger Josipa Matic, rektor på sfi.

Antalet sfi-elever beräknas enligt Skolverket bli dubbelt så många, från 125 000 till 250 000, inom de närmsta åren.

Skolverket har fått 4,5 miljoner kronor från regeringen för att under 2016 arbeta för att öka antalet personer som utbildar sig till sfi-lärare och antalet färdigutbildade lärare som väljer att jobba med sfi.

– I dagsläget saknas lärare och det kommer att behövas ännu fler eftersom elevantalet växer, säger Ulrika Perry, utbildningsråd på Skolverket.

Uppdraget beslutades om redan förra sommaren och i december påbörjades en kampanj med uppmaningar att plugga till sfi-lärare som sprids bland annat via Skolverkets webbplats, Spotify och sociala medier.

– Vi får en hel del frågor, men vi är mitt i kampanjen och har inget resultat ännu, säger Ulrika Perry.

Fakta: 

Borås

Har ökat antal elever på sfi, i dagsläget ligger kön på 400 elever. Väntetiderna varierar men har ökat med två till tre månader. Kommunen klarar ej av att erbjuda sfi inom de tidsgränser som finns. Andelen behöriga lärare är nära 100 procent.

Stockholm

I genomsnitt 8 500 elever per månad är inskrivna på sfi. Antalet nyanmälda ökar. Ingen kötid, det tar några veckor att få en plats. Har kursstart varje vecka. Andelen behöriga lärare är 75 procent.

Göteborg

På ett år går 10 000 elever genom sfi. Har löpande antagningar varje vecka. Ser inte ett ökat antal nyinskrivningar för tillfället. Kräver 100 procent behöriga lärare av sina utförare.

Gävle

Omkring 1 100 personer är inskrivna i sfi per månad. Ser ej ett ökat antal som skrivs in just nu. Håller skollagens krav på högst tre månader i kötid för sfi. Uppfyller även tilläggsförordningen om sfi-start inom en månad för personer som tillhör etableringsreformen. 93 procent är behöriga lärare.

Karlstad

482 elever i sfi för närvarande, men antalet varierar. Har under hösten 2015 haft svårt att hålla en månads väntetid för alla nyanmälda till sfi vilket är Karlstad kommuns mål. Då var det snarare tre månader.– Vi har ändrat om lite i organisationen för att frigöra fler lärare och nu verkar vi vara ikapp, säger Lina Lettenström, administratör på sfi i Karlstad.

Sfi

Svenska för invandrare var fram tills årsskiftet en egen skolform. Numera ingår sfi i vuxenutbildningen. Bland annat för att underlätta för deltagare att läsa svenska och andra kurser parallellt.

Högst antal elever per lärare

Sfi hade det största antalet elever per lärare av alla skolformer med omkring 25 elever per lärare hösten 2013.

Källa: Skolverkets lägesrapport 2015

Rekommenderade artiklar

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

© 2020 Göteborgs Fria