Hjälpmedel är ett nödvändigt livsmedel | Göteborgs Fria

Debatt


Funktionsnedsättning

  • 87 procent anser att hjälpmedel har stor betydelse för att de skall kunna vara delaktiga i samhällslivet och 28 procent har inte tillgång till de hjälpmedel som de behöver, visar en ny undersökning från Neuroförbundet.
Göteborgs Fria

Hjälpmedel är ett nödvändigt livsmedel

Ordet funktionsnedsättning är ett begrepp som många av oss är bekanta med. Faktum är att fler än en miljon svenskar lever med någon form av funktionsnedsättning som på ett eller annat sätt påverkar deras vardag. Betydligt färre har tillgång till de hjälpmedel de behöver, skriver Lise Lidbäck på Neuroförbundet.

Att leva med en funktionsnedsättning i Sverige år 2016 är på många sätt mycket lättare än vad det har varit historiskt sett. Den tekniska utvecklingen går framåt i rasande fart och många bra hjälpmedel finns och utvecklas som på olika sätt kan kompensera funktionsbortfall. Ett blomstrande samhälle behöver sina medborgare och därför borde det vara en självklarhet att satsa på att tillgodose medborgarnas behov av goda och funktionella hjälpmedel.

Varje år drabbas ca 40 000 personer av en neurologisk diagnos, som ofta leder till behov av adekvata hjälpmedel. På Neuroförbundet som arbetar för personer med neurologiska diagnoser och deras närstående, ville vi se hur situationen såg ut för våra medlemmar och gjorde därför en enkätundersökning. Den visade bland annat att:

87 procent anser att hjälpmedel har stor betydelse för att de skall kunna vara delaktiga i samhällslivet

28 procent har inte tillgång till de hjälpmedel som de behöver.

39 procent har inte tillgång till omedelbar service när deras livsnödvändiga hjälpmedel går sönder

51 procent kan inte låna hjälpmedel.

Bakom dessa siffror finns det knappt 3 000 personer som alltså får sin vardag inskränkt på grund av sin funktionsnedsättning, som skulle kunna kompenseras. Det är inte orimligt att utgå ifrån att situationen säkerligen omfattar många fler. Uppskattningsvis använder 9.5 procent av befolkningen någon typ av hjälpmedel. Till detta kan vi också lägga den försvårande omständigheten att hjälpmedel inte är en lagstadgad rättighet. Faktum är att det är din bostadsort och din förmåga att ställa krav som avgör vad du kan få. Att inte få tillgång till rätt sorts hjälpmedel rimmar också illa med de målsättningar med jämställd vård och en inkluderande arbetslinje, som såväl förra som nuvarande regering satt upp. Vi har därför nu stora förväntningar på den utredning som regeringen nyligen tillsatt för att se över tillgången och användning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. I uppdraget ingår även att lämna förslag för att öka likvärdigheten, minska skillnaderna och lämna förslag på exempelvis huvudmannaskap. Dagens system är svåröverskådligt och har många olika huvudmän som var och en svarar för sin bit av helheten. Exempelvis skulle en nationell hjälpmedelsgaranti kombinerad med en service- och lånegaranti kunna vara en del av lösningen.

Låt oss konstatera – över en miljon medborgare förtjänar en lättare vardag oavsett var de bor i landet. Kompetensen och de moderna effektiva hjälpmedlen finns. Låt oss nu se till att alla som behöver få tillgång till dem också får det. Genom att göra om hjälpmedel till ”livsmedel” skapar vi ett hållbart samhälle där alla får vara med och bidra efter bästa förmåga!

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2018 Göteborgs Fria