Ett år av kris och medmänsklighet | Göteborgs Fria
  • Fotbollstränaren Hector Valeria på Vårväderstorget, där två män sköts ihjäl i mars. Foto: Kajsa Persson
  • Alla människor på flykt är utan tvekan något som i allra högsta grad präglat höstens nyhetsrapportering. I september samlades tusentals till en manifestation på Götaplatsen under parollen Refugees Welcome.
  • Anneli Hulthén meddelade i september att hon slutar som kommunstyrelsens ordförande.
Göteborgs Fria

Ett år av kris och medmänsklighet

Manifestationer, mord och bostadsbrist. Bilden av året som gått är delvis ganska dyster – men det är också en bild av ett engagemang som väckts genom stora manifestationer och visad medkänsla. GFT ser tillbaka på Göteborgs 2015.

13 januari: Beslutet kommer att flygplatsen i Säve, Göteborg City Airport, stänger. Naturskyddsföreningen lokalt var positiva, och ordförande i Göteborg Helena Norin kommenteradde till GFT:

– Det är bra för den lokala miljön på Hisingen. Bullerstörningar är något som bekymrat omkringboende men som fått för lite uppmärksamhet. Men framför allt ser vi det som en klimatfråga.

7 februari: Två unga män sittande i en bil sköts vid Jaegerdorffsplatsen i Majorna. Båda fick omfattande huvudskador, men överlevde.

7–11 mars: I folkomröstningen i september 2014 sa göteborgarna nej till trängselskatt. Den 7 mars hölls en demonstration mot Västlänken, där tusentals personer tågade från Götaplatsen till Gustaf Adolfs Torg för att visa sitt missnöje. Men några dagar senare, 11 mars, röstar Göteborgs kommunstyrelse igenom de rödgrönrosas förslag att trängelskatten behålls, dock med några förändringar.

18 mars: Två unga män sköts ihjäl på en restaurang på Vårväderstorget, och åtta skadades. Veckan efter den fruktansvärda händelsen pratade GFT med folk i området, och fotbollstränaren Hector Valeria sa:

– Det går inte att säga att det bara handlar om kriminella, de var också sådana som gick på Liseberg när de var tio år. Nu är de borta. Någonstans på vägen hände någonting.

I samma veva kunde GFT avslöja att kommunen planerar att skära ner Kunskapscentrum mot organiserad brottslighets verksamhet med över en halv miljon kronor.

Maj: Lärarna på Sjumilaskolan slår larm om en ohållbar situation genom ett brev till stadsdelens politiker. Sedan höstterminen 2013 har ungefär en tredjedel av personalen slutat. Totalt handlar det om 25 personer, bland annat en rektor.

Juni: GFT kartlägger bostadsbristen för barnfamiljer i Göteborg som visar att 104 familjer, med totalt 274 barn, är hemlösa i staden. Några veckor senare lovar Ulf Kamne, kommunalråd med ansvar för bostäder, att 250 lägenheter under året och 250 lägenheter under nästa år ska vikas för denna grupp. I december när GFT följer upp frågan ser det ut att bli 60 lägenheter under året istället.

8 september: Det som präglat stora delar av nyhetsrapporteringen under hösten är de otroligt många människor som befinner sig på flykt i världen, varav en liten del har tagit sig till Sverige och Göteborg. I Göteborg startade Refugees Welcome upp sin verksamhet på centralstationen i början av september och fanns på plats till och med 4 november.

9 september: Den största manifestationen i Göteborg på länge arrangerades på Götaplatsen. Runt 15 000 människor samlades för att visa att flyktingar är välkomna till Sverige, under parollen Refugees Welcome.

14 september: Anneli Hulthén meddelar att slutar i januari, efter sju år på posten som kommunstyrelsens ordförande. Till GFT kommenterade hon:

– Jag tror att Göteborg generellt skulle tjäna på att lämna vissa saker bakom sig, och gå vidare. Det är bara på bollen igen och försöka göra något framåt, vi kan inte stå still.

Oktober: Befintliga eller tilltänkta asylboenden brinner runt om i Sverige, och under hösten allt fler. Enligt TT:s sammanställning rör det sig om 23 bränder eller brandattentat mellan mars och oktober 2015, och över hälften av dem bara under oktober månad.

November: GFT har upprepade gånger skrivit om chockhöjda hyror och lyxiga renoveringar som hyresgästerna inte vill ha, och 2015 var inget undantag. Hyresgästerna har tagit till kamp, och konflikterna har många gånger varit långdragna. I november träffades det första så kallade ombyggnadsavtalet mellan Hyresgästföreningen och HSB, som ger hyresgästerna större inflytande vid renoveringar.

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2018 Göteborgs Fria