Hermansson föreslås efterträda Hulthén | Göteborgs Fria
  • Anna Johansson, distriktsordförande för S i Göteborg tillsammans med Ann-Sofie Hermansson som är valkommitténs kandidat till gruppledare i Göteborgs kommunstyrelse.
Göteborgs Fria

Hermansson föreslås efterträda Hulthén

Ann-Sofie Hermansson presenterades i dag som kandidaten som föreslås efterträda Anneli Hulthén som gruppledare för S i Göteborgs kommunstyrelse.

I dag, måndag, klockan 15 presenterade Socialdemokraterna i Göteborg kandidaten som föreslås efterträda Anneli Hulthén som gruppledare för S i Göteborg, och därmed kommunstyrelsens ordförande. Resultatet blev Ann-Sofie Hermansson, som i dagsläget arbetar som ombudsman åt S i Europaparlamentet.

­– Jag känner mig faktiskt riktigt upprymd av stundens högtidlighet. Det har inte hänt än, men bara att ha föreslagits är mycket stort, säger Ann-Sofie Hermansson på Socialdemokraternas pressträff.

Anna Johansson, som är distriktsordförande för Socialdemokraterna i Göteborg, berättade om valkommitténs arbete som mynnade ut i fem kandidater, och hur vägen till det nuvarande förslaget har sett ut.

­– Redan tidigt kom vi fram till att vi ville ha en annan typ av process än vad vi har haft tidigare. Vi hade ett mer öppet nomineringsförfarande än vad vi brukar ha, säger Anna Johansson och fortsätter:

­– Det var egentligen precis innan jul som valkommittén hade en riktig namndiskussion. Redan där blev det väldigt tydligt att det fanns en kandidat som stack ut markant vad det gäller stöd både i bredd och i antal, och det var Ann-Sofie Hermansson. ­

Ann-Sofie Hermansson, som tidigare bland annat har jobbat på regeringskansliet och LO-borgen i Stockholm och i Göran Johanssons stab under hans tid som kommunstyrelsens ordförande, betonar kvaliteten inom välfärden och stadens arbetsorganisering som viktiga frågor.

– Vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare. Om Göteborg ska klara av alla de här uppgifterna vi har framöver behöver vi vara en arbetsplats där folk tycker att det är roligt att gå till jobbet.

Som exempel nämner hon möjligheten att göra äldre anställda inom äldreomsorg till mentorer på en del av sin arbetstid de sista åren i arbetslivet för att lätta på de fysiskt krävande uppgifterna.

Valet av kandidat kommer att göras på distriktskonferensen 18 januari, och även om Ann-Sofie Hermansson betonar att det ännu inte är klart delar hon med sig av sina visioner.

­– Vi jobbar för att öka jämlikheten i staden, och det vill jag fortsätta med. Det handlar om att bygga vidare på någonting. Förhoppningsvis kan det tillföras en ny energi, och jag tror att Göteborg behöver det.

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2018 Göteborgs Fria