Fördröjd satsning drabbar hemlösa barnfamiljer | Göteborgs Fria
  • De tillfälliga boendelösningarna innebär ofta tidiga mornar och sena kvällar, med resor fram och tillbaka till barnens skola i en annan stadsdel.
  • Hos Sanela Hrustic och hennes fem barn tändes hoppet om en lägenhet i somras då kommunen lovade 250 lägenheter under året vikta speciellt för bostadslösa barnfamiljer.
Göteborgs Fria

Fördröjd satsning drabbar hemlösa barnfamiljer

I somras tändes hoppet om lägenheter till de 104 bostadslösa barnfamiljer som då fanns. Men istället för 250 lägenheter i år, blir det bara 60 och för Sanela Hrustic och hennes fem barn innebär det ännu längre tid i ovisshet.

I maj gjorde GFT en kartläggning som visade på 104 bostadslösa barnfamiljer i Göteborg, med totalt 274 barn. Några veckor senare kom besked från Ulf Kamne (MP), kommunalråd med ansvar för bostäder, att 500 lägenheter under två år skulle vikas för just bostadslösa barnfamiljer. 250 skulle förmedlas under 2015, och 250 under nästa år. Fembarnsmamman Sanela Hrustic var en av dem vars hopp tändes. Kanske skulle det äntligen vara deras tur att få ett riktigt hem.

– Det kändes som att det går framåt nu. Det är nu det börjar, det börjar lösa sig, säger hon.

Men det blir inga 250 lägenheter i år. I stället blir det 60 stycken, som kommer att fördelas genom etableringsenheten och socialtjänsten i de tre stadsdelar där de flesta bostadslösa barnfamiljerna bor. Resterande 440 lägenheter kommer först att fördelas under nästa år, säger Ulf Kamne.

– Det som har varit det svåra är att hitta den formella regelstrukturen, dels att man träffar de barnfamiljer som är målgruppen, samtidigt som man inte får bryta mot de regler vi har att man inte får gynna enskilda.

Exakt när och hur de 440 lägenheterna kommer att läggas ut under nästa år, om det blir några per dag eller ett större antal på samma gång, kan inte Ulf Kamne svara på. Klart är dock att lägenheterna som ska fördelas kommer från det befintliga beståndet i hela Göteborg, och kommer att läggas ut via Boplats Göteborg men med speciella förutsättningar.

– Det har varit en tydlig ingång från början att de ska finnas över hela staden. Men vi vet också att det är dubbelt, många av de här familjerna bor i de nordöstra delarna, och det är inte alls självklart att de vill flytta till andra delar av staden.

Sanela Hrustic säger att det viktigaste är tak över huvudet, något långsiktigt och stabilt istället för de hotell, vandrarhem och korttidsboenden hon och barnen har flyttat runt på i över ett år. Runt tio olika ställen har det blivit berättar hon, men på det senaste stället på Hisingen har de bott i två, tre månader.

– Det värsta är att leva i stressen, i paniken. Man sover inte så bra, tänker hela tiden, oroar sig, det är inget liv.

Det allra jobbigaste tycker hon är barnens situation. De går i skolan i Hammarkullen, och Sanela Hrustic berättar om hur hon åker tidigt varje morgon för att lämna dem i skolan. Är någon sjuk kan ingen av dem komma. Att skriva in dem på någon aktivitet har hon inte kunnat – det skulle hon inte hinna med mellan alla lämningar och hämtningar och dessutom vet hon inte hur länge de blir kvar på samma ställe.

Att det har blivit så pass många flyttar, handlar bland annat om att det finns en tidsgräns för att bo på kommunens korttidsboenden – sedan får familjerna istället flytta till ett annat boende om ingen permanent lösning finns. Ulf Kamne säger att tidsgränsen inte är en optimal lösning, men att det är ett regelverk som är skapat i den bästa avsikt.

– Vi har ett utrymme att stötta med korttidsboende men inte med boende, och då är det den gränsen som gäller, säger Ulf Kamne och fortsätter:

– I princip tycker jag att det är ganska bra. Svagheten är inte att man bara får bo där i tre månader, svagheten är att vi inte hittar en permanent bostad efter det.

För Sanela Hrustic är det ständigt barnen det handlar om, och vad det skulle innebära för dem om de fick tag på en bostad.

Hade hon varit själv hade hon kunnat tänka sig att flytta ifrån Göteborg, till någon annan stad där det inte var en sådan bostadsbrist. Men med fem barn, varav ett är sjukt och kräver specialistvård som finns på Östra Sjukhuset, klarar hon sig inte utan sitt sociala nätverk och sin släkt som kan hjälpa till.

Tre dagar innan julafton är det dags för ett nytt beslut för Sanela Hrustic och hennes barn, om vad som händer härnäst.

– Barnen frågade mig igår om en gran, men jag vet inte vad jag ska säga. Jag kan inte fixa så att det ska kännas som en bra jul när jag inte vet var vi ska bo.

Fakta: 

Angered: 100 barn

Östra Göteborg: 88 barn

Västra Hisingen: 34 barn

Källa: GFT:s enkät, maj 2015

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2018 Göteborgs Fria