”Vi hoppas att IFK tar tag i problemen” | Göteborgs Fria
  • Göteborgs Unga Muslimer var med och arrangerade en fotbollsturnering där pengarna gick till flyktingbarn i Libanon, men blev besvikna på hur de upplevde IFK Göteborgs agerande.
Göteborgs Fria

”Vi hoppas att IFK tar tag i problemen”

En fotbollsturnering var Göteborgs Unga Muslimers plan för att samla in pengar till människor på flykt. Men IFK Göteborg deltog inte, vilket föreningen upplevde berodde på att de är muslimer. Absolut inte, menar IFK, som nu bjudit in till möte.

Många av ungdomarna i organisationen Göteborgs Unga Muslimer, GUM, engagerades av alla de människor på flykt som kommit till Göteborg de senaste månaderna. Flera jobbade tillsammans med välgörenhetsorganisationen Islamic Relief och några av ungdomarna fick en idé. De ville göra något roligt som samtidigt gjorde gott och resultatet blev en fotbollsturnering där intäkterna gick till flyktingbarn i Libanon.

Rundringningen till olika lag började och IFK Göteborg var ett av lagen som kontaktades. En tränare svarade att de skulle försöka få med två ungdomslag i turneringen, och glada över det stora laget frågade GUM:s representanter om de fick skriva ett preliminärt ja från IFK Göteborg när de skulle försöka få med ännu fler lag. Det fick de, men sedan hände något de inte hade räknat med.

– En person från IFK ringer upp, och säger att vi smutskastar deras namn, och att vi inte får nämna deras namn. Vi ringer upp personen som preliminärt tackat ja, och får svaret ”Tyvärr alltså, vi har fått order uppifrån om att inte bli politiskt utnyttjade.” Är det för att vi är muslimer frågar vi och får svaret ”Tyvärr, det är så”, berättar Faraj
Semmo som är talesperson för
GUM.

Det är här upplevelserna skiljer sig åt. IFK Göteborgs klubbdirektör Martin Kurzwelly säger att de får många inbjudningar till olika turneringar, då föreningen är ett starkt varumärke med duktiga spelare och som även attraherar andra lag.

– Det som jag har fått fram är att en våra tränare under initial kontakt med GUM uttryckte att vi ställde oss positiva till turneringen och skulle titta närmare på möjligheten att delta. När vi tittade framåt insåg vi att vi hade ligacupen och att vi hade matcher vi behövde prioritera, vilket innebar att vi helt enkelt inte kunde delta. Det gjorde att vi heller aldrig anmälde oss till denna turnering.

Angående det skäl som enligt Göteborgs Unga Muslimer angav, säger Martin Kurzwelly att han har pratat med samtliga inom föreningen de har varit i kontakt med.

– Jag har inte fått fram att något sådant ska ha sagts, men det är djupt beklagligt att de har uppfattat det så. Det är skäl som vi aldrig skulle ställa oss bakom. Oavsett vad som är sagt anser vi att deras upplevelse är illa nog och något vi tar på största allvar. Vår grundvärdering som vi håller allra högst är kamratskap och respekt för alla, oavsett social bakgrund, etnicitet, religiös åskådning eller sexuell läggning.

Turneringen genomfördes för snart två veckor sedan med 16 deltagande lag, och Faraj Semmo säger att de är nöjda med arrangemanget – som dessutom genererade ett antal tusen kronor till flyktingbarn i Libanon.

– Vi väntade tills efter turneringen var genomförd med att gå ut med det som hände eftersom vi inte ville ha negativa reaktioner hos våra ungdomar. Men nu vi vill ha en förklaring till varför IFK gjorde så. Är muslimer välkomna i IFK Göteborg?

IFK Göteborg har tagit kontakt med Göteborgs Unga Muslimer, både per telefon och kommenterat det inlägg på Facebook där GUM berättade om sina upplevelser.

– Det viktiga är att reda ut det här med en direkt dialog, och vi har bjudit in föreningen till ett möte. Om vi får dela med oss av vår värdegrund, och vi får lyssna på dem och höra mer om deras förening är jag övertygad om att vi kommer att förstå varandra, säger Martin Kurzwelly.

Faraj Semmo säger att han hoppas att IFK ska ta tag i de problem de har upplevt finns inom organisationen, och att de tänker på vilka signaler de sänder ut.

– Det är väldigt viktigt att man markerar var man står i dag, och speciellt ett så stort lag som IFK Göteborg som många av våra ungdomar gillar.

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2019 Göteborgs Fria