Det dyra livet utan egen bostad | Göteborgs Fria
  • Amanda Leissner från jagvillhabostad.nu i Göteborg, menar att ungas utsatthet på bostadsmarknaden, påverkar både arbete, studier och relationer. Det är helt enkelt svårt att styra upp sitt liv, när en måste flytta en gång i halvåret.
Göteborgs Fria

Det dyra livet utan egen bostad

Genomsnittstiden för att få en lägenhet genom boplats är, baserat på årets åtta första månader, 1 473 dagar – eller lite drygt fyra år. För den som inte har pengar till en insats för att köpa en lägenhet är det många gånger andrahand som återstår.

GFT granskade Blocket under två veckor i månadsskiftet oktober/november och de 62 lägenheter i Göteborg som ligger uppe och passade in i kriterierna. Hälften av dem är tvåor, och medianhyran ligger på 10 000 kronor i månaden. Av resterande finns det ungefär lika många treor som ettor, med en medianhyra på drygt 11 000 respektive knappt 7 000 kronor i månaden. Höga hyror i jämförelse med lägenheter i första hand, om man bortser från helt nybyggda lägenheter.

1 februari 2013 ändrades reglerna kring att hyra ut i andra hand enligt ett beslut från den borgerliga regeringen, och det blev olika regler för att hyra ut en bostadsrätt eller en hyresrätt. Som privatperson får man inte hyra ut en lägenhet med vinstsyfte, och hyran ska vara skälig. För en hyresrätt anses skäligt vara det samma som man själv betalar, med ett påslag på 10–15 procent om lägenheten hyrs ut fullt möblerad.

För en bostadsrätt däremot, som innan 2013 skulle jämföras med likvärdiga hyresrätter, gäller nu helt andra regler och man pratar om en kostnadsbaserad hyra. Den utgår då istället för bruksvärde som för hyresrätten, från marknadsvärdet på lägenheten, avkastningsräntan och månadsavgiften.

Boverket har fått i uppdrag att följa upp den nya lagen, och för några veckor sedan blev rapporten klar. Sebastian Johansson är marknadsanalytiker på Boverket och han tycker att det mest intressanta i rapporten dels är hur mycket utbudet på andrahandsmarknaden har minskat sedan 2009, och dels hur snabbt hyrorna ökar.

– Ägarmarknaden och förstahandsmarknaden är låsta för nytillträdare på bostadsmarknaden, samtidigt som bostadsbristen ökar. När det finns en hög efterfrågan i förhållande till ett litet utbud, och man måste ju ha någonstans att bo, då är det är klart att priserna ökar.

Det huvudsakliga syftet med lagändringen var just att öka antalet lägenheter som fanns tillgängliga – helt enkelt att genom ekonomiska incitament försöka locka folk att hyra ut. I Göteborg syns faktiskt en liten ökning av både bostadsrätter och hyresrätter som hyrs ut i andra hand, men så liten att den inte anses vara statistiskt säkerhetsställd. Däremot i Stockholm, där de stora pengarna på andrahandsmarknaden finns, går det att konstatera en ökning bland bostadsrätter som hyrs ut.

Boverket har också tittat på utvecklingen av hyrorna i andra hand, och det står klart att bostadsrättshyrorna har ökat i en snabbare takt efter att den nya lagen trädde i kraft jämfört med innan. Däremot går det inte att säga att det beror på lagändringen.

– Allt som händer på andrahandsmarknaden är ett sympton på hur det ser ut på resten av bostadsmarknaden. Vi har en stor bostadsbrist, höga bostadspriser och det går inte att hitta en hyresrätt – då är det klart att det ser ut som det gör, säger Sebastian Johansson.

Att även andrahandshyrorna för hyresrätter har ökat kraftigt, om än inte riktigt lika mycket, tror Sebastian Johansson förutom bostadsbristen kan handla om att lagen uppfattas på ett annat sätt än intentionen med den. Folk som hyr ut hyresrätter hänger helt enkelt på, och det finns ingen som granskar om hyrorna på andrahandsmarknaden är skäliga – om inte en hyresgäst reagerar och går till hyresnämnden med det.

– Vi har ju avtalsfrihet i Sverige, och det är inte olagligt att göra en dålig affär. Vilket avtal man träffar med en annan person, det är din ensak, förklarar han.

Amanda Leissner sitter i styrelsen för jagvillhabostad.nu i Göteborg som jobbar med ungas ställning på bostadsmarknaden – främst genom att försöka trycka på politiskt att det ska byggas mer. Hon är inte förvånad över exemplet med andrahandshyrorna.

– Det är väldigt få personer bland våra medlemmar som har inkomster som kan täcka de hyreskostnaderna. Samtidigt är det våra medlemmar som har svårt att komma in på förstahandsmarknaden, säger hon och fortsätter:

– Som ung har man sällan tillräckligt lång kötid på boplats, sällan kontantinsats, sällan fast jobb och det är många studenter med studielån på drygt 9 000 kronor i månaden som inte har råd att lägga 7 000 kronor på hyra.

Att det inte är svårt att hyra ut sin lägenhet, även om det så bara gäller en kortare period, vilket det gör för många av lägenheterna som ligger ute på Blocket, har Amanda Leissner själv erfarenhet av.

– Jag hyrde själv ut i andra hand för några år sedan när jag bara skulle bo på landet i en månad. Då sa många i en äldre generation: hur ska du lyckas hyra ut i bara en månad? Men det var ju hur enkelt som helst. Det är också en förändring man kan se, att det är attraktivt med en månads boende. Eller attraktivt är fel ord, det är den enda lösningen.

Amanda Leissner menar att så många unga är hänvisade till andrahandsmarknaden, påverkar så mycket mer än bara själva boendesituationen. Det är svårt att få arbets- eller studiero när man packar upp och ner ofta, och att leta lägenhet kan i sig nästan vara ett heltidsjobb.

– I förlängningen gör det ju att människor som är 30 år fortfarande kanske inte äger ett bohag för att de ändå måste flytta det var sjätte månad, och det påverkar både människors kärleks- och vänskapsrelationer. Det skapar onda cirklar av att inte kunna styra upp sitt liv.

Fakta: 

Medianhyra på blocket:

Ettor: 6 850

Tvåor: 10 000

Treor: 11 200

Så gjordes undersökningen: GFT har kollat alla ettor, tvåor och treor som kom upp på blocket mellan onsdag 21 oktober och onsdag 4 november i Göteborgs stad. Endast de lägenheter som hyrs ut i minst 1 månad, där pris finns angivet i annonsen och ej delade lägenheter eller de som bara hyrs ut till företag.

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2020 Göteborgs Fria