Göteborg vill ligga i fronten med lokal produktion | Göteborgs Fria
  • Agroforestryns positiva effekter har stöd av vetenskapliga studier som dock framför allt har genomförts i tropiska områden där agroforestry är vanligare.
Göteborgs Fria

Göteborg vill ligga i fronten med lokal produktion

Att kombinera jordbruk med skogsbruk kan lösa många av de miljöproblem som dagens matproduktion skapar. I helgen går Sveriges första kongress om agroforestry av stapeln i Göteborg.

I helgen arrangerar Göteborgs stad, tillsammans med Agroforestry i Sverige och många andra organisationer, landets första kongress om agroforestry. 2013 påbörjades förstudien kallad Stadslandet Göteborg, varifrån initiativet till kongressen föddes.

– Vi har haft väldigt mycket samtal med invånare i nordost men också med till exempel förvaltningar och forskare, och vi har försökt titta på styrkorna i nordost. Där finns kunskap från hela världen, bland annat vad det gäller livsmedel, säger Dan Melander som är projektledare för samarbetsplattformen Stadslandet Göteborg.

Olika former av så kallad agroforestry har funnits i Sverige länge. Naturbetesmarker, skogsbete och fäboddrift kan alla falla in under definitionen av begreppet, som helt enkelt är system där jordbruk och skogsbruk kombineras. Ett exempel på agroforestry som är relativt vanligt i Europa är att träd odlas för energi- eller vedproduktion i rader på åkrar där spannmål växer emellan. Fruktträdgårdar med bete under är ett annat exempel, liksom skogsträdgårdar.

Frågan som Göteborgs stad vill lyfta på helgens kongress är om Göteborg kan bli Europas första ”agroforestry city”. Dan Melander menar att Göteborg är unikt tack vare att det finns så mycket naturresurser runt om i staden.

– Men staden har mindre och mindre pengar att hålla markerna öppna, och vi vill undersöka om agroforestry skulle kunna bli en strategi som bidrar till att både öka den lokala produktionen, att hålla markerna öppna och att bidra till biologisk mångfald.

Helgens kongress kommer att handla om agroforestry både på landsbygden och i städer och om både ekologiska och sociala aspekter som integration och sammanhållning. När det gäller att inkludera också den sociala aspekten i hållbarhetstänket, till exempel genom hållbara jobb, menar Dan Melander att Sverige ligger efter många andra länder. Internationella erfarenheter visar att flera tusen arbetstillfällen skulle kunna skapas.

– Vi har så goda förutsättningar i Göteborg, så på kort tid skulle vi kunna ligga i fronten i Europa på lokal produktion. Men det krävs en mer offensiv och samlad handlingsstrategi och den vill vi försöka hitta. Vi har redan gjort det i liten skala och vi ser att det går.

Ett mål under helgen är att ge mycket utrymme för deltagarna att vara med och diskutera och utbyta erfarenheter. Det blir också studiebesök där deltagarna möter agroforestry i praktiken.

Johanna Björklund, som forskar om agroforestry vid Örebro universitet, har varit bollplank och rådgivare när det gäller kongressens innehåll. Fördelarna med agroforestry är många, säger hon.

– De stora globala miljöproblemen – som klimatförändringar, utrotning av arter, vattenförsörjning och störda kretslopp av fosfor och kväve – är till stor del orsakade av livsmedelssystemen. Agroforestrysystem hanterar det bättre.

Istället för att bidra till problemen skulle jordbruket kunna vara en betydande del av lösningarna. Exempelvis släpper jordbruket i dag ut mycket kol, men skulle istället kunna bli en viktig aktör för att binda kol om dess metoder ändrades.

Men så länge förutsättningarna ser ut som de gör i dag lönar det sig inte med agroforestry ur ett ekonomiskt perspektiv.

– Så länge oljan, arbetskraften och maten är billiga är det inte lönsamt, säger Johanna Björklund.

Fakta: 

Läs mer på agroforest.se

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Det dyra livet utan egen bostad

Kötiden för ett förstahandskontrakt är lång, bostadsrätterna är dyra och andrahandsmarknaden ­– ja, den är en historia för sig.

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Förbud mot barnärktenskap

Regeringens förslag om totalförbud mot erkännande av barnäktenskap välkomnas av experter inom hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed läggs mindre ansvar på flickorna, anser Bernardita Núñez, verksamhetsledare på Terrafem kvinnojour. 

Hjärnan pigg längre hos dagens 70-åringar

Dagens personer i 70-årsåldern är piggare i hjärnan än tidigare generationer. Men när den kognitiva förmågan väl börjar försämras, går nedgången snabbare än tidigare. Det antas hänga ihop med hur vi använder hjärnans reservkapacitet. 

© 2022 Göteborgs Fria