”Det är ickehumant, kränkande och orimligt” | Göteborgs Fria
  • Lejla Selman hoppas att färdtjänstförvaltningen ska tänka om med sitt nya budgetförslag. Själv tycker hon att ett viss höjning för månadskortet i nivå med Västtrafiks priser hade fungerat, men att det liggande förslaget är orimligt.
Göteborgs Fria

”Det är ickehumant, kränkande och orimligt”

Ingen trafik under natten, dyrare resor och månadskort endast för dem som studerar eller arbetar. Nästa år kan stora förändringar vänta för dem som reser med färdtjänsten i Göteborg. För Lejla Selman skulle det förändra hela hennes, och dotterns, vardag.

– Många av oss har redan låga inkomster, och har inga ekonomiska möjligheter att betala så mycket som det skulle kosta, säger Lejla Selman.

Hon åker varje dag färdtjänst för att lämna och hämta sin dotter, som är för liten för att gå själv, i skolan. I dag har Lejla Selman ett månadskort som hon betalar 545 kronor i månaden för. Men går färdtjänstförvaltningens budgetförslag igenom kommer varje enkelresa kosta henne 50 kronor. Månadskortet ska nämligen bara vara till för dem som arbetar eller studerar.

– Jag kommer inte kunna lämna min dotter i skolan, eller bara de dagar jag har pengar till det. Jag måste ju kunna åka för att handla, för att träna. Bara kunna leva.

Men även för dem som har rätt till månadskortet, som i stället kommer att kosta 750 kronor, blir det stora förändringar. Endast 20 tur- och returresor ingår, resten räknas som fritidsresor som man får köpa enkelbiljetter för.

Lejla Selman var liksom många andra färdtjänstresenärer med vid nämndens möte förra veckan, då färdtjänstförvaltningen presenterade sitt budgetförslag inför 2016. Förslaget innehåller ett antal stora besparingsåtgärder med höjda avgifter, begränsad nattrafik och färre antal tillåtna resor, både på månadskortet och totalt sett under året. Anledningen är ett beräknat underskott på 7 miljoner kronor nästa år, och 15 miljoner kronor 2017. Att underskottet beräknas bli så stort beror på att antalet resor med färdtjänst har ökat mycket. Befolkningen i Göteborg ökar, och 80 procent av dem som har färdtjänsttillstånd är över 65 år. Prognosen är att nästan 100 000 fler resor med färdtjänst kommer att göras 2016 än 2012, vilket motsvarar nästan 20 miljoner kronor i kostnader.

Men majoriteten av politikerna i nämnden sa nej till förvaltningens förslag. De skriver i ett yttrande att budgetförslaget inte är förenligt med diskrimineringslagstiftningen, och att det går emot kommunfullmäktiges mål. Tommy Ståhl är chef för administrativt stöd på färdtjänstförvaltningen, och han säger att det enligt deras bedömning inte bryter mot vare sig diskrimineringslagstiftningen eller någon annan lag.

– I dag är det så att Göteborgs stad erbjuder mer och bättre service än vad lagen kräver. Ett sätt att spara pengar är att titta på vad det är man gör som går över det lagen kräver, och i Göteborg gäller det både avgifter och hur många resor man får göra. Där är vi mer generösa än många andra kommuner.

I samma yttrande menar politikerna att de saknar beräkningar om hur man kan spara in på kostnader inom förvaltningen, och att samtliga av förslagen till besparingar förvaltningen har lagt berör brukarna. Men Tommy Ståhl menar att man redan håller igen på kostnaderna i förvaltningen, utan att det behövs ett beslut från nämnden på det.

– Det är fritidspolitiker i nämnden, de kan inte vara insatta i verksamhetens detaljer. Det finns kostnader i det de kallar administration, men de flesta av dem är sådant som är nödvändigt för resenärerna.

Som exempel nämner han beställningsverksamhet och tillståndsverksamhet – är inte de tillräckligt bemannade påverkar det i högsta grad resenärerna.

– Man kan alltid förändra förslag, och man kan genomföra förslag på olika sätt. Men det måste bli färre resor om vi ska lyckas spara pengarna.

Också Lejla Selman har räknat på siffror. Med den nya begränsningen på 312 tillåtna enkelresor per år räcker resorna i drygt fem månader, om du gör en tur- och returresa per dag. Om du har råd att betala 15 600 kronor för de resorna vill säga.

– De pengarna finns inte.

Ett av målen som färdtjänstnämnden har satt upp handlar om att de resenärer som inte kan resa på annat sätt, ska ha samma nytta av färdtjänsttrafiken som andra resenärer har av kollektivtrafiken. Lejla Selman skakar på huvudet. Så här hade aldrig ett förslag sett ut, som gällde Västtrafiks priser och avgångar.

– Det hade varit kaos. För mig är det viktigt att icke rörelsehindrade också reagerar på det här.

Tycker du att budgetförslaget stämmer överens med målet nämnden har satt upp?

– Nej, det är väl ganska uppenbart för var och en att budgetförslaget inte verkar i den riktningen, utan riskerar att motverka det. Flera av de mål staden och nämnden har blir svårare att uppnå om man måste spara så här mycket pengar, säger Tommy Ståhl.

Några extrapengar utifrån ser inte ut att vara på väg, och då är det i princip 22 miljoner som behöver sparas in under kommande två år. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att komma med ett nytt förslag efter nyår, men redan nästa nämndmöte i november kommer vissa delar att tas upp igen. Ska prishöjningar igenom till 2017 måste det beslutet upp i kommunfullmäktige innan dess.

Lejla Selman hoppas ändå på att förslaget inte ska gå igenom. Gör det ändå det, då har hon råd med tio, kanske tolv, enkelresor i månaden.

– Det blir ett ofrivilligt utanförskap. Många kommer att må jättedåligt av det här, vilket bara får negativa konsekvenser. De måste tänka långsiktigt.

Fakta: 

Månadskortet höjs från 545 till 580 kronor nästa år, och sedan till 750 kronor 2017.

Får endast användas av dem som studerar eller arbetar, för fritidsresor får man lösa enkelbiljett, och endast 20 tur- och returresor ingår.

Enkelresa inom kommunen höjs från 35 till 40 kronor nästa år, och sedan till 50 kronor 2017.

Maxantalet fritidsresor minskar från 260 tur- och returresor till 156 tur- och returresor per år.

Nattrafiken begränsas och inga resor kan göras mellan 00–05 på vardagar, och 03–05 på helger.

Månadskort höjs från 580 till 600 kronor nästa år, och innebär obegränsat antal resor.

Enkelresa inom kommunen kostar i dag 26 kronor, och höjs till 28 kronor.

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2018 Göteborgs Fria