SD lägger allt fler motioner | Göteborgs Fria
  • En motion kostar i genomsnitt drygt 30 000 kronor, och tar runt 70 timmar i anspråk att bereda för staden, enligt stadsledningskontorets uppskattning.
Göteborgs Fria

SD lägger allt fler motioner

Sverigedemokraterna i Göteborg har hittills i år lagt en motion mindre än vad de gjorde under hela förra mandatperioden. Varför lägger ett parti med sex av 81 mandat, nästan lika många motioner som de andra partierna tillsammans?

Att skriva en motion till kommunfullmäktige kan ta en timme av en politikers tid. En halv A4-sida med ett förslag räcker. Men att förbereda en motion för stadens del, tar betydligt längre tid än så.

Förra veckan skrev GFT om samtalsklimatet i fullmäktige, och att SD med sina sex mandat är det parti som har hörts näst mest under året. Också när det gäller motioner går mönstret igen. De som står för den absolut största delen motioner till fullmäktige i Göteborg är Sverigedemokraterna. Hittills under 2015 är de uppe i sju stycken – endast en mindre än alla de andra partierna tillsammans. Även vad det gäller interpellationer, och frågor riktade till kommunstyrelsens ordförande, ligger de i topp. Något de, enligt egen utsago, har tid med eftersom de inte har några andra uppdrag.

– De har valt att hålla oss utanför alla nämnder och styrelser, det innebär att vi har mer tid att sitta forska och jobba med motioner och interpellationer, säger Lars Hansson, som är kommunalråd för SD i Göteborg.

2005 gjorde stadsledningskontoret en uppskattning på den genomsnittliga tids- och kostnadsåtgången för att förbereda en motion. 70 timmar och drygt 30 000 kronor är genomsnittet för en motion, efter en uppräkning av kostnaden till dagens nivå. För SD:s motioner under året innebär det minst 210 000 kronor, eller runt 500 arbetade timmar.

Själv avfärdar Lars Hansson argumentet om att det kostar pengar att förbereda motionerna.

– Vi vet att det kostar pengar men det är en droppe i havet om man jämför med många andra ärenden. Tjänstemännen är ändå där, de ska ju ha något att göra också.

Men kan det bara bero på tid att ett parti lägger många motioner? SD hade inga andra uppdrag i nämnder eller styrelser i Göteborg under förra mandatperioden heller, och lade då bara åtta motioner mellan 2011 och 2014. 2011 publicerade Expo en rapport om SD i kommunerna där samtliga motioner från SD:s kommunpolitiker gicks igenom. Så här skrev de om Göteborg: ”Något förvånande är att Sverigedemokraterna inte lagt en enda motion inom vare sig äldreomsorgen eller invandringsfrågorna i storstaden Göteborg. Över huvud taget har partiets aktivitet när det gäller motioner varit låg i Göteborg, endast tretton motioner sedan 2006/07.”

Sedan kom valet 2014, och något hände. Lars Hansson säger att när den nya gruppen bildades efter valet, där fem av sex personer från SD var helt nya i fullmäktige – bestämde de sig för att satsa.

– Eftersom de andra inte har gjort särskilt mycket har vi tagit tag i det och jobbar stenhårt med att lägga så mycket som vi någonsin kan och med stor bredd. Vi har massor av motioner och interpellationer som ligger i pipeline.

Folke Johansson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och han säger att hans bild är just att mindre, lokala och lite nyare partier oftare lägger fler motioner.

– De har ofta lite svårare att komma ut med sina förslag på andra sätt och då utnyttjar sina möjligheter.

Dessutom säger han att de mindre och framför allt lite nyare partierna ofta har en lösare organisation. I de äldre, mer etablerade partierna finns en hårdare intern styrning, vilket inte lämnar lika mycket utrymme till motioner från enskilda ledamöter.

– Det kan bero på enskilda personer också, det kan vara så att det finns motsättningar. Då blir det också så att det förs fram fler olika motioner från olika ledamöter, säger Folke Johansson.

Fakta: 

SD: 7

KD: 3

FP: 2

M: 1

VägV:1

C: 1

SD: 8

M: 8

FP: 7

KD: 6

GFT har gått igenom föredragningslistorna till kommunfullmäktiges möten under året, och räknat samtliga interpellationer och motioner till och med mötet i oktober, undantaget de interpellationer som var bordlagda sedan tidigare.

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2019 Göteborgs Fria