Trädflytt i Haga upprör många | Göteborgs Fria
  • Eva Isaksson och Maria Wennerbecke från Trädplan, är på plats vid Hagakyrkan för att visa sitt missnöje med trädflytten.
Göteborgs Fria

Trädflytt i Haga upprör många

Vid Hagakyrkan ska en av Västlänkens stationer under jord ligga. Men då behöver träden flyttas, och i dag togs första steget för att provflytta några av dem.

På plats precis vid hållplatsen Hagakyrkan bland grävskopor och arbetare i lysande jackor och skyddshjälmar finns ett antal personer från Stoppa västlänken och Trädplan. Med plakat med texten ”Bevara träden” följer de arbetet när ett av träden ska lyftas, och rötterna ska undersökas för att se om de senare kan planteras om. Maria Wennerbecke är en av de engagerade i Trädplan som följer arbetet på plats, och säger att det handlar både om träden och om Västlänken i sig.

– Det är så mycket som kommer att pågå under minst 10 år, jag tror inte människor förstår vilka stora ingrepp det kommer bli. Det finns andra alternativ som är mycket mycket bättre. Västlänken är värsta tänkbara alternativ.

Trädplan och Stoppa Västlänken är kritiska till att grävandet påbörjats innan vare sig järnvägsplanen är antagen eller någon ansökan om miljöprövning har lämnats in. Men Bo Lindgren, som är ansvarig för samråd och tillstånd för järnvägsplanen på Trafikverket, säger att olika beslut kommer successivt, och att man behöver prova nu för att ha ett bättre underlag för det framtida arbetet.

– Vi har en god dialog med Trädplan, och vi vet att de inte vill att vi ska göra det här. Det är inte bara Trafikverket, vi gör det ihop med Göteborgs stad, säger Bo Lindgren och fortsätter:

– Det är helt enkelt för att få bättre kunskap om hur vi ska hantera de här träden, vi vill bevara så många träd som möjligt.

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2020 Göteborgs Fria