Ny sajt ska hjälpa nyanlända att få boende | Göteborgs Fria
  • Den ickekommersiella boendesajten Refugees-welcome.se lanserades på torsdagen.
Göteborgs Fria

Ny sajt ska hjälpa nyanlända att få boende

I går lanserades den ickekommersiella boendesajten Refugees-welcome.se som gör det möjligt för privatpersoner att öppna upp sina hem för nyanlända flyktingar.

– Myndighetssverige går på knäna och civilsamhället måste hjälpa till för att ge människor ett värdigt mottagande, säger initiativtagaren Fredric Landqvist, som till vardags är it-konsult och forskare på it-universitetet på Lindholmen.

Han har liksom många andra svenskar berörts djupt av den pågående flyktingkrisen och kände att han vill göra något konkret för att hjälpa till. När Fredric Landqvist upptäckte den tyska boendesajten Fluechtlinge willkommen bestämde sig för att göra en svensk version.

– Gensvaret har från början varit fantastiskt. Vi har fått hjälp av jurister, databasexperter, it-tekniker, med mera, och alla ställer upp pro bono.

I drygt en månad har de jobbat med att bygga sajten, reda ut de juridiska frågorna och med att etablera kontakter med olika hjälporganisationer runt om i Sverige.

Tjänsten fungerar så att de som vill ta emot en flykting i sitt hem anmäler sitt intresse och förutsättningar på hemsidan. Samtidigt sållar hjälporganisationer fram flyktingar som är i behov av boende i den aktuella staden. Boendesajten – som till en början fokuserar på Stockholm, Göteborg och Malmö – fungerar som en länk däremellan och matchar ihop parterna.

– Det är viktigt att det blir tryggt både för flyktingarna och för de som öppnar upp sina hem, säger Fredric Landqvist.

Parterna träffas och om det känns bra så skriver de ett inneboendekontrakt. Tanken är att det ska vara gratis och att eventuella kostnader ska täckas av donationer och crowdsourcing, eller bostadsbidrag för dem som är i asylprocessen.

– Alla som kommer till Sverige i dag kanske inte vill bo i de stora flyktingförläggningarna och många har inte familj eller vänner som de kan bo hemma hos, säger Fredric Landqvist.

Sedan hemsidan lanserades i går har 150 intresseanmälningar kommit in, varav 70 kvalificierade boenden. Nu börjar arbetet med att sålla bland anmälningarna och förhoppningen är att de första kontrakten kan skrivas på inom ett par veckor.

Fredric Landqvist hoppas att initiativet även kan leda till andra positiva bieffekter. De flesta asylsökande bor i dag på stora anläggningar med begränsade kontakter med samhället runt om. Genom att bo hemma hos privatpersoner kan det förenkla för nyanlända att snabbare lära sig svenska och att ta sig in i det svenska samhället.

Han menar att även de som öppnar upp sina hem kan få mycket tillbaka.

– Du får möjligheten att brygga kultur och förhoppningsvis knyta goda relationer med den inneboende.

Fredric Landqvist är tydlig med att boendesajten är ett medmänskligt projekt, inte ett politiskt.

– Jag kan tycka att det finns ett glapp mellan den akuta krisen och beslutsfattandet, både på en nationell och internationell nivå. Men det är ju samtidigt förståeligt att resurserna inom den offentliga sektorn inte är beräknade för den här extrema situationen. Min agenda är inte att hitta politiska lösningar, jag agerar som medmänniska och som en del av civilsamhället.

För att vi ska klara av den enorma utmaningen som flyktingkrisen ställer på samhället krävs engagemang både på statlig och individnivå.

– Samhället består av många olika aktörer, det är inte bara staten och kommunerna som har ett ansvar för flyktingkrisen. Styrkan i ett välfungerande demokratiskt samhälle är att människor kan engagera sig och hjälpa till med det vi är bra på.

– Jag kan inte stå och joddla på Globen, men jag kan göra det här.

Rekommenderade artiklar

Politiken är problemet

- Det ska vara en mänsklig rättighet att söka asyl men Sverige lever inte upp till det i dag, sa Maria Wallström från nätverket Ingen människa är illegal under en manifestation mot regeringens lagförslag att slopa Ny ansökan om uppehållstillstånd, NUT.

© 2018 Göteborgs Fria