Skuldberget är det enda som växer | Göteborgs Fria
Per Björklund

Inledare


Inledare: Bostadsbubblan

  • Stefan Ingves - Riksbankschef på hal is.
Fria Tidningen

Skuldberget är det enda som växer

Istället för att bromsa den skenande skuldsättningen häller politikerna bensin på elden, skriver Per Björklund.

Det tycks vara en grundregel i svensk politik: Ju allvarligare problem vi står inför, desto mer käbblar politikerna om struntsaker. Den hätska debatten om regeringens budget är en god illustration av principen. Å ena sidan rasar borgerliga politiker mot ganska beskedliga skattehöjningar. Å andra sidan är de rödgröna och Alliansen fullständigt eniga om behovet av stram finanspolitik, samtidigt som de medvetet underblåser hushållens växande skuldberg.

Medvetet? Ja, faktiskt. I ett läge där Riksbanken inför minusränta och stödköp av värdepapper i ett desperat försök att stimulera ekonomin lanserar den rödgröna regeringen en budget där varje reform finansieras av skattehöjningar och där budgetunderskottet minskar jämfört med föregående år. På ekonomspråk är det makroekonomiskt skevt. På ren svenska är det stolleri.

Som Swedbanks analytiker konstaterar i en kommentar till budgeten kommer regeringens strama tyglar tvinga Riksbanken till nya räntesänkningar och utökade stödköp på finansmarknaderna, för att nå det mål om 2 procents inflation som politikerna slagit fast. Med dagens överhettade bostadsmarknad är det som att hälla bensin på elden.

De senaste 12 månaderna har hushållens bostadslån ökat dramatiskt med nästan 8 procent. Under samma period har bostadsrättspriserna ökat med 19 procent och villapriserna med 13 procent. Och prishetsen får näring av historiskt höga förväntningar. I den senaste Boprisindikatorn, som görs av Demoskop på uppdrag av SEB, svarar 80 procent av de tillfrågade att de tror på stigande priser det kommande året, medan bara 8 procent tror på sjunkande priser.

När så många tror på fortsatt uppgång blir det en självuppfyllande profetia. Uppgången fortsätter tills något händer som gör slut på boomen: en oväntad räntehöjning, en vändning i konjunkturen, oro i omvärlden. Om bubblan spricker kan högt belånade hushåll drabbas mycket hårt. I värsta fall kan hela det finansiella systemet sättas i gungning.

Men trots de senast årens varningar om riskerna på bostadsmarknaden väljer politikerna att inte agera. Det amorteringskrav som nu diskuteras riskerar att bli nästan verkningslöst, med tanke på alla undantag som de borgerliga partierna vill driva igenom. Ränteavdragen – en miljardsubvention främst till de rikaste bostadsägarna och bankerna – förändras inte alls, trots Riksbankens och Internationella valutafondens rekommendationer.

Politikerna försöker båda äta kakan och ha den kvar. Genom att hålla fast vid doktrinen om ”krona för krona” visar man ”ansvarstagande”. Samtidigt har man gett tjänstemännen på Riksbanken det otacksamma uppdraget att skapa tillväxt genom att pumpa ut pengar på kreditmarknaderna.

Men istället för hållbar tillväxt har vi fått något som liknar ett pyramidspel och ett växande välstånd som bara finns på pappret. En medelklass som känner sig ”rikare” för varje dag i takt med att bostadspriserna går upp har lättare överseende med växande klyftor, social otrygghet och urholkad välfärd. För de som redan är inne i systemet är till och med bostadsbristen en lönsam affär, och solidariteten med de som står utanför är som bortblåst. Om de räknas överhuvudtaget är det som potentiella spekulanter med lånelöfte från banken på fickan.

Att göra upp med skuldsamhället kommer att kräva mycket mer än de åtgärder som dagens politiker är redo att genomföra. Regleringar av lånemarknaden räcker inte i sig, lika lite som att bygga lite fler hyresrätter. Vi behöver ett helt nytt paradigm i synen på bostaden – från investeringsobjekt till social rättighet. Spekulativa nybyggen måste ge plats åt funktionella och billiga hyrelägenheter. Fifflande bostadsrättsföreningar med tickande skuldbomber kan ersättas av nya kooperativa former av boende där bostaden inte behandlas som en vara.

Den rödgröna regeringen har tappat bollen. Vem plockar upp den?

© 2019 Göteborgs Fria