Vem är rädd för spöken? | Göteborgs Fria
Per Björklund

Inledare


Inledare: Budgeten

  • Förskola åt alla - ett spöke från 70-talet?
Fria Tidningen

Vem är rädd för spöken?

Regeringens skattehöjningar är ett ”spöke från 70-talet”, enligt ekonomen Lars Jonung. Men 70-talets välfärdsreformer är inget att vara rädd för, skriver Per Björklund.

Den rödgröna regeringens budget med dess marginella skattehöjningar för framförallt höginkomsttagare - efter åtta år av kraftiga skattesänkningar - har föga förvånande väckt ett ramaskri bland borgerliga politiker och opinonsbildare. Kraftuttrycken räcker nästan inte till för att beskriva den ”skattechock” som påstås drabba svenska folket (i själva verket några hundralappar eller tusenlappar för personer som tjänar tiotusentals kronor i månaden).

En som rasat är ekonomiprofessor Lars Jonung, som beskriver budgetens skattehöjningar och bostadssubventioner som ”ett spöke från 1970-talet”. För Jonung och hans ideologiska likar är det självklart negativt. Men var 70-talet verkligen så hemskt i alla avseenden?

Är det reformer som allmän tandvårdsföräkring, utbyggd folktandvård eller allmän förskola som ger Jonung kalla kårar? Eller den allmän föräldraförsäkringen? Eller det faktum att bostadsbristen mer eller mindre hade byggts bort efter miljonprogrammets storskaliga utbyggnad av lägenheter och småhus?

Faktum är att det finns fog för att hävda att den svenska välfärden peakade just på 70-talet. Det menar i alla fall en grupp ekonomer vid Australian National University i Canberra, som tagit fram ett alternativt mått på välfärd: Genuine Progress Index (GPI).

Förutom BNP:s utveckling tar deras mått även hänsyn till sociala faktorer som inkomstfördelning, brottslighet och folkhälsa. Och en studie över GPI:s utveckling i 17 länder visar att Sveriges GPI per capita var som högst 1978. Därefter har
GPI minskat, trots att BNP fortsatt att växa.

Allt var naturligtvis inte bättre förr. Men politiker och ekonomer som vill skrämma oss med spöken från det förflutna borde åtminstone svara på motfrågan: vilka av den tidens sociala reformer vill ni ha ogjorda?

© 2019 Göteborgs Fria