Dags för förändringar inom socialtjänsten | Göteborgs Fria

Debatt


Vision Göteborg
  • Oavsett om du är barn eller vuxen, om du har ett missbruk, en funktionsnedsättning, har svårt att klara dig på grund av din ålder eller saknar pengar ska du kunna känna dig trygg med att du får stöd av kommunen. Så är det inte i dag, skriver företrädare för Vision.
Göteborgs Fria

Dags för förändringar inom socialtjänsten

Läget inom socialtjänsten är allvarligt och det krävs omedelbara åtgärder. I början av september besökte regeringens samordnare för den nationella barn- och ungdomsvården Göteborg. Arbetsgivare, politiker och fackförbund måste nu hjälpas åt att stärka grunden för socialtjänsten, skriver Sonia Koppen, yrkesansvarig för socialarbetare i Vision Göteborg, med flera.

I Göteborg har arbetsgivare och fack påbörjat arbetet med att stärka grunden för socialtjänsten, men tyvärr går det alldeles för långsamt. Under perioden 2012-2014 hade Göteborg en politiskt tillsatt socialsekreterarkommission med representanter från fack och arbetsgivare. Kommissionen kom till efter att 400 socialarbetare demonstrerade på Gustav Adolfs torg i syfte att uppmärksamma stadens ledning på att de saknade förutsättningar att utföra ett gott arbete. Kommissionen identifierade förbättringsområden och la fram rekommendationer. Trots att det nu gått ett och ett halvt år kvarstår många av problemen inom socialtjänsten.

Göteborg har här chansen att vara föregångare för socialtjänsten i Sverige, ändå upplever vi en ovilja hos många av de lokala arbetsgivarrepresentanterna i stadsdelarna när det gäller att implementera rekommendationerna.

Svårigheterna inom socialtjänsten återfinns i stora delar av landet och regeringen har därför tillsatt en nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve. Hon ska besöka femtio av landets kommuner för att utvärdera vilka åtgärder som behövs för att förbättra vården. Vision ser positivt på att det tas ett nationellt ansvar för att se över den sociala barn- och ungdomsvården. Men det räcker inte. Oavsett om du är barn eller vuxen, om du har ett missbruk, en funktionsnedsättning, har svårt att klara dig på grund av din ålder eller saknar pengar ska du kunna känna dig trygg med att du får stöd av kommunen. Så är det inte i dag.

Vi måste också se att de vuxna som söker hjälp inom socialtjänsten många gånger är föräldrar till barn som i sin tur påverkas av föräldrarnas utanförskap. Får de vuxna rätt stöd kan de ge barnen vad de behöver och vi undviker att det går så långt att familjerna behöver stöd från den sociala barn- och ungdomsvården.

Vision är stolta över att fack och arbetsgivare i Göteborg tillsammans har påbörjat arbetet med att förbättra förutsättningarna inom hela socialtjänsten, men vi behöver öka takten. Vi vet vad som behöver göras - och nu är det dags att förändringarna genomförs. Vision vill att socialsekreterarkommissionens rekommendationer implementeras inom hela Göteborgs socialtjänst och vi vill att även biståndshandläggarna inom äldreomsorgen inkluderas. En fungerande introduktion och kompetensutveckling ska vara en självklarhet, arbetstyngd och inte antal ärenden ska mätas på tjänsterna, det ska finnas förste socialsekreterare på varje enhet och denne ska inte ha ansvar för mer än åtta till tio socialsekreterare/biståndshandläggare. Cheferna ska ha möjlighet att leda arbetet och inte drunkna i administrativa uppgifter och de ska ha ansvar för max 22 medarbetare.

Sist, men inte minst krävs en löneutveckling som bidrar till kontinuitet. Att byta förvaltning är i dag enda sättet att höja sin lön ordentligt.

Socialsekreterarna och biståndshandläggarna kämpar för att deras klienter ska få det stöd de är i behov av och det är dags att vi ger dem rätt förutsättningar! Därför måste Göteborg se till att implementera kommissionens rekommendationer i samtliga berörda förvaltningar.

Fakta: 

Sonia Koppen • Yrkesansvarig för socialarbetare i Vision Göteborg

Marcus Gustavsson • Ordförande Vision Göteborg

Veronica Magnusson • Förbundsordförande Vision

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2018 Göteborgs Fria