Vi blundar redan för nästa katastrof | Göteborgs Fria
Per Björklund

Inledare


Inledare: Jemen

  • Förödelse efter ett saudiskt flyganfall mot Jemens huvudstad Sanaa den 7 september.
Fria Tidningen

Vi blundar redan för nästa katastrof

Konflikten i Jemen kan lösas om stormakterna sätter sina egna intressen åt sidan. Alternativet är en ny stor flyktingkatastrof, skriver Per Björklund.

Den våg av solidaritet med människor på flykt som svept över Europa den senaste veckan har varit fantastisk att se. Inte minst för att den ger hopp om att de senaste årens gradvisa urholkning av människovärdet i spåren av högerextrema partiers framgångar kan vändas.

Solidaritetsrörelsen har också bidragit till att den humanitära katastrofen i krigets Syrien åter hamnat i mediernas blickfång. Efter fyra år av sanslöst våld pratar vi nu inte bara om Islamiska statens barbariska våld, utan också om Assadregimens långt mer omfattande terrorbombningar.

Det vore lätt att beklaga sig över att människor - barn och vuxna - ska behöva dö i tusental vid Europas gränser innan vi reagerar på allvar på en katastrof som drabbat miljoner. Men att ropa ”för lite, för sent” är inte särskilt konstruktivt. Däremot kan det vara på sin plats att påminna om att den syriska katastrofen är långtifrån den enda som tvingar människor på flykt. Och den kommer snart att följas av andra om vi inte agerar i tid.

I slutet av mars inledde en koalition av arabstater ledda av Saudiarabien flyganfall mot Jemen, i ett försök att återinsätta den förre presidenten Abd-Rabbu Mansour Hadi, som störtats av rebeller några månader tidigare. Sedan dess har konflikten i landet undan för undan trappats upp. Den senaste veckan har flera gulfstater beslutat att skicka tusentals nya marktrupper till landet, samtidigt som jemenitiska styrkor nu genomför attacker på saudiskt territorium.

I skuggan av våldet utspelas en växande humanitär katastrof. Redan före kriget var Jemen ett av arabvärldens fattigaste länder. Idag är 80 procent av befolkningen beroende av humanitär hjälp, enligt FN. Minst 1,5 miljoner människor har tvingats fly från sina hem. De flesta befinner sig inom landet, än så länge.

De resurser som omvärlden satsar på att hjälpa Jemens folk motsvarar bara en bråkdel av behoven, och kan knappast tävla med de växande kostnaderna för den Saudi-ledda koalitionens krigföring. Samtidigt har koalitionens blockad gjort det svårare att ta in mat och mediciner. I juni konstaterade Läkare utan gränsers internationella chef Joanne Liu, under ett besök i Jemen, att blockaden dödar lika många civila som själva kriget.

Konflikten i Jemen är komplicerad och involverar både lokala och regionala aktörer. Men jämfört med kriget i Syrien - som blivit ett centralt slagfält för de globala supermakterna USA och Ryssland - framstår den ändå som fullt möjlig att lösa. Om bara de internationella makter som redan är involverade i Jemen kan förmås att sätta sina egna intressen åt sidan och istället fokusera på det jemenitiska folkets behov.

Alternativet är att kriget fortsätter att trappas upp. Då dröjer det säkert inte länge innan även flyende människor från Jemen blir en allt vanligare syn i de överfulla gummibåtar som korsar Medelhavet, och bland de döda som spolas i land på Europas stränder.

Ska vi låta det ske?

© 2019 Göteborgs Fria