De hindras besöka uteserveringar | Göteborgs Fria
  • I juli 2013 lanserade Anders Westgerd och kooperativet GIL ”CP-ölen”, en öl som endast tillgängliga krogar fick servera. Men fortfarande är många krogar och uteserveringar otillgängliga. ”Vi görs till icke önskvärda element av samhället” säger Anders Westgerd (th).
Göteborgs Fria

De hindras besöka uteserveringar

Arbetet med att göra Göteborg tillgängligt för alla går sakta. Alldeles för sakta menar assistanskooperativet GIL som har anmält 31 krogar för bristande tillgänglighet.

I början av sommaren 2014 gjorde Göteborgskooperativet för independent living, GIL, en undersökning av tillgängligheten vid 44 slumpvist utvalda uteserveringar i Göteborg. Hela 75 procent var otillgängliga, något som strider mot lagen.

Inför årets utesäsong hade GIL en dialog med trafikkontoret, som ger ut tillstånd för uteserveringar, och de lovade att ställa hårdare krav på krogarna. Men det hände inte mycket.

– Det är lika illa år, säger Anders Westgerd, verksamhetsledare på GIL.

– Vi tog då saken i egna händer och började anmäla krogar själva. Totalt har vi gjort 31 anmälningar under sommaren.

Vem som ansvarar för att uteserveringarna är tillgängliga är tydligt reglerat i plan- och bygglagen. Trafikkontoret utfärdar tillstånden till krögarna och stadsbyggnadskontoret ska säkerställa att regler och lagar efterföljs.

– Man kan tycka att det borde vara ett rättssäkert system, men det är det ju inte. Trafikkontoret delar ut tillstånd alldeles för lättvindigt och stadsbyggnadskontoret är dåliga på att se att lagen efterföljs, säger en frustrerad Anders Westgerd.

Att det kan ta lång tid och kosta mycket att tillgänglighetsanpassa vissa gamla lokaler har Anders Westgerd viss förståelse för. Men att temporära uteserveringar, som enkelt och billigt kan göras tillgängliga, inte anpassas är helt oacceptabelt menar han.

– Uteserveringar hör sommaren till, det är en naturlig del av att umgås med sina vänner. Alla borde ha möjligheten att ta en kall dryck i solen med sina vänner, men det har inte vi.

Men det handlar inte bara om rätten att få dricka öl i solen.

– När uteserveringar är otillgängliga så konserverar man utanförskapet, det gör oss till icke önskvärda element av samhället.

Ingen av de 31 anmälningarna har ännu lett till någon påföljd. I slutet av juni startade stadsbyggnadskontoret 14 ärenden om bristande tillgänglighet. Trafikkontoret fick två månader på sig att redogöra för hur de tänkte hantera frågan, en redogörelse som skulle ligga till grund för stadsbyggnadskontoret ställningstagande. Deadline passerades i måndags men ännu har inget svar inkommit. Och nu är sommaren slut.

GIL jobbar nu på en strategi för att öka pressen till nästa sommar.

– Vi kommer inte släppa den här bollen. Men det är ju tråkigt, det är ju inte individens ansvar att råda bot på problemen. Staden måste ta sitt ansvar.

Fakta: 

Så säger lagen

• Enligt plan- och bygglagen (2010) ska enkelt avhjälpta hinder avlägsnas med hänsyn till krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Kravet gäller allmänna platser och byggnader som innehåller lokaler för allmänheten.

• Sedan 1 januari i år är bristande tillgänglighet diskriminering enligt lag.

Detta är GIL

• Göteborgskooperativet för independent living, GIL, är ett assistanskooperativ som drivs utan vinstintresse.

• Kooperativet arbetar också som opinionsbildare mot diskriminering och för mänskliga rättigheter åt personer som har funktionsnedsättningar.

Enkelt avhjälpta hinder

• Till exempel att åtgärda nivåskillnader med ramper, att ta bort trösklar, fixa kontrastmarkeringar, belysning och skyltar.

• Om hindret räknas som ”enkelt” bedöms utifrån nytta, kostnad och praktiska möjligheter.

Källor: Boverket och Handisam

Rekommenderade artiklar

© 2020 Göteborgs Fria