Nycklar till arbete | Göteborgs Fria

Krönika


Ali Alabdallah
Sesam

Nycklar till arbete

– Jag söker en massa jobb, men jag lyckas inte få ett arbete. Varför?

Det har jag hört mina invandrade vänner säga många gånger. Även de som kan mycket svenska.

Nej, det är inte lätt för invandrare, särskilt för nyanlända, att hitta jobb på den svenska arbetsmarknaden. De är högutbildade och ofta överkvalificerade för de jobb de har sökt.

Många har inte insett hur viktigt det är att praktisera inom sin bransch. Svenska arbetsgivare tycker att det är väldigt viktigt att den som söker jobb har erfarenhet och goda referenser. Det kan du få genom att göra praktik i Sverige.

För att ha bra referenser och hög utbildning från ditt hemland räcker inte här i Sverige. För det finns skillnader mellan hur vi arbetar i våra hemländer och här i Sverige.

Ett annat tips till den som söker ett jobb är att vara aktiv i samhället. Det är en viktig del av integrationen men leder också till viktiga kontakter på arbetsmarknaden. Att ha ett nätverk är enormt viktigt för att kunna få ett arbete.

Min lärare frågade mig:

– Ali, varför arbetar så många invandrare som taxichaufförer trots att de är högutbildade?

– De har misslyckats med att integrera sig, lära sig språket och att förstå samhället, svarade jag henne.

Integration betyder att förstå sitt nya samhälle. Den som har kunskap om samhället kan söka jobb på ett smart sätt och förstår hur en arbetsgivare tänker.

• Övertyga arbetsgivaren om att du kan hitta nya kunder till företaget.

• Glöm inte att konkurrensen på den svenska arbetsmarknaden är tuff. Tänk på dig själv, vad du kan och vad du är intresserad av. Fundera över hur du kan skilja dig från andra arbetssökande.

• Arbeta ideellt. Då kan du få erfarenheter och massor av kontakter.

• Ha ett starkt självförtroende. Arbetsgivarna tycker att det är en merit.

• Ta mycket direkt kontakt med arbetsgivare. Då förstår han eller hon att du brinner för att hitta ett riktigt jobb.

Det finns förstås massor av tips om hur du kan hitta jobb. Jag ger bara de viktigaste tipsen utifrån min egen erfarenhet av att få jobb i ett nytt land.

För jag hittade de gyllene nycklarna för att få arbete i Sverige: språket, nätverket, kunskapen. Tillsammans låser de upp dörrar till samhället. Det är integration.

Ordlista

arbetsmarknad -en -er = de arbeten som finns

erfarenhet -en -er hon har erfarenhet av att arbeta på hotell = hon har jobbat på hotell och vet hur man gör då

gyllene - - = som är eller ser ut att vara av guld

högutbilda/ -t -de = som har en lång och god utbildning

ideell -t -a ideellt arbete = frivilligt arbete inom t ex en organisation

nätverk -et - = familj, vänner och bekanta

praktik -en -erna = när man tränar på att arbeta på en arbetsplats som en del av en utbildning

praktisera -r -de -t = att träna på att arbeta på en arbetsplats som en del av en utbildning

referens -en -er här: en som har varit någons chef och som kan berätta hur den personen arbetar när den söker nytt jobb

överkvalificera/d -t -de = som har en högre utbildning än vad som krävs för att göra det jobb den gör

övertyga -r -de -t = säga saker som gör att någon annan blir säker på något

© 2020 Göteborgs Fria