274 barn är hemlösa i Göteborg | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

274 barn är hemlösa i Göteborg

I Göteborg finns 274 barn som inte har något hem att gå till efter skolan. Istället bor de på vandrarhem, härbärgen eller andra kortsiktiga lösningar, visar GFT:s kartläggning. Orsaken: bristen på hyresrätter.

Det handlar om ett nytt, men ökande, fenomen i Göteborg – familjer som inte har hyresskulder eller annan boendeproblematik, men ingenstans att bo. Bostadsbristen har skapat en ny grupp hemlösa.

GFT har genom en unik enkätstudie kartlagt situationen i Göteborg. Socialkontoren i samtliga stadsdelar, utom Örgryte-Härlanda, har besvarat enkäten som visar att 104 familjer, med totalt 274 barn, är drabbade.

6 av 10 stadsdelar uppger att det är ett problem som ökar.

Om man har har hyresskulder, blivit vräkt eller har medicinska skäl finns möjlighet att få förtur till allmännyttans lägenheter eller kommunala kontrakt. Men ingen av de 104 familjerna har sådana skäl. Istället handlar det om familjer som nyligen flyttat till Göteborg, andrahandskontrakt som löpt ut och familjer som migrerat till anhöriga i Sverige och inte hittar någon bostad.

– Vi vill hjälpa till att lyfta frågan eftersom denna grupp tidigare – när det fanns lägenheter – i princip aldrig behövde komma till socialtjänsten utifrån boendefrågan, säger Vibeke Ekström, vik. förste socialsekreterare inom Vuxenenheten i Angered. Vi har inga verktyg att hjälpa dem på ett bra sätt och det tar arbetsresurser från tiden vi behöver för att arbeta med dem som verkligen behöver hjälp för att klara sin familj och boende.

Socialtjänsten kan inte trolla fram lägenheter och lösningen blir därför att ordna boende för barnfamiljerna på hotell, vandrarhem, korttidsbostäder och härbärgen.

Det är stor skillnad på hur många som är drabbade i olika stadsdelar, visar GFT:s enkät. Störst är problemet i Angered och Östra Göteborg där 100 respektive 88 barn är drabbade, vilket kan jämföras med att 4 barn är drabbade i Västra Göteborg och 2 barn i Majorna-Linné.

– Det är ju känt att det är stora skillnader mellan Göteborgs stadsdelar, men de här skillnaderna är så otroligt stora att jag blir förvånad, kommenterar Ebba Hermelin, kurator på Hammarkullsskolan.

Hon har engagerat sig i frågan och tillsammans med Hammarkullens två andra skolkuratorer och bland annat skrivit ett brev till politikerna i Angered. Själv fick hon upp ögonen för problemet i höstas, när en förälder till ett barn på skolan bad henne om hjälp eftersom de inte hade någon bostad.

– Nu blir de fler och fler, som hela tiden får ta sitt pick och pack och flytta runt mellan olika hotell. Ur ett barnperspektiv är det absolut inte bra. De får ingen stabilitet eller trygghet i livet, ett hem, är så grundläggande.

Att ha en egen säng, få lagad mat, kunna ta hem kompisar, är otroligt viktigt enligt Ebba Hermelin.

– En del av barnen blir väldigt trötta och nedstämda, andra får svårt att koncentrera sig och blir oroliga, vissa får hög frånvaro eftersom de inte kan komma till skolan om någon i familjen blir sjuk, säger hon.

Vad beror skillnaderna mellan stadsdelarna på? En orsak kan vara inkomstskillnaderna i Göteborg, enligt Vibeke Ekström, från Vuxenenheten i Angered. Angered och Östra Göteborg är de stadsdelar där invånarna har lägst snittinkomst.

– Det försvårar att hitta andra lösningar på bostadsmarknaden; föräldrar som går i borgen, köpa en egen lägenhet med mera, säger Vibeke Ekström.

En annan bakgrundsfaktor kan vara att det inte varit bostadsbrist i Angered lika länge som i andra stadsdelar och att Socialkontoret därför inte har lika mycket kunskap om hur man kan hjälpa invånare under bostadsbrist.

I Angered bor också många som varit kort tid i Sverige, konstaterar Vibeke Ekström. En del vill gärna bo i Angered där de har släktingar, och väljer därför otrygga andrahandsavtal framför att flytta till andra kommuner.

En kortsiktig lösning i Angered är att man nyligen upphandlade fler platser att bo på. På de upphandlade platserna kan familjerna bo längre perioder, istället för att flytta runt mellan vanliga hotell och vandrarhem. Gällande lösningen på lång sikt talar socialkontorens enkätsvar ett tydligt språk: Det behövs fler lägenheter.

Fakta: 

Vanligaste orsakerna

1. Bostadsbrist

2. Personer som kommer som anöriginvandrare/på anknytning och inte hittar bostad

3. Flytt till Göteborg

4. Otrygga inneboende/andrahandslösningar

5. Svag ekonomi gör att man ej kan köpa lägenhet

6. Okunskap om Boplats

7. Bristande etablering av nyanlända

8. Bristande kontroller gällande bostad av Migrationsverket: ”Det räcker att den familjemedlem som redan bor i Sverige har folkbokfört sig på en adress, man gör ingen kontroll av om familjen kan bo den adressen. Kan de inte bo där, blir de bostadslösa” skriver ett av socialkontoren.

Källa: GFT:s enkät till socialkontoren i Göteborg (maj 2015). Orsakerna är rangordnade utifrån hur många stadsdelar som uppgett respektive orsak.

Så många barn är hemlösa

Angered: 48 familjer, 100 barn

Östra Göteborg: 31 familjer, 88 barn

Västra Hisingen: 9 familjer, 34 barn

Centrum: 5 familjer, 17 barn

Askim-Frölunda-Högsbo: 6 familjer, 14 barn

Norra Hisingen: 2 familjer, 8 barn

Lundby: 1 familj, 7 barn

Västra Göteborg: 1 familj, 4 barn

Majorna-Linné: 1 familj, 2 barn

Örgryte-Härlanda: ”vet inte exakt, men någon eller ett par familjer”

Totalt:104 familjer totalt, 274 barn totalt

Källa: GFT:s enkät (maj 2015). Örgryte-Härlanda har inte angett exakta siffror och räknas därför inte med i statistiken.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Elever strejkar mot utvisningar

Schillerska gymnasiet i skolstrejk mot utvisningar i dag, tisdag. ”Ungdomar har makt att påverka” säger eleven Simon Boerenbeker Klang.

© 2022 Göteborgs Fria