”Jag ville låta vanliga människor komma till tals” | Göteborgs Fria
  • Kalle Kniivilä i Moskva
Fria Tidningen

”Jag ville låta vanliga människor komma till tals”

Kalle Kniiviläs reportagebok Krim tillhör oss - imperiets återkomst, om Rysslands annektering av Krimhalvön, har hyllats av enig kritikerkår och beskrivits som en faktabok och en thriller på samma gång.

Varför har boken mottagits så väl, tror du?

– Jag tror att det har att göra med att jag försökte göra samma sak som i min tidigare bok Putins folk, där jag ville låta vanliga människor komma till tals. Till skillnad från i den boken finns det också en tydlig motsättning mellan olika perspektiv, och en dramatisk händelse i bakgrunden, Rysslands annektering av Krim.

Vad gjorde dig mest förvånad när du besökte Krim under hösten 2014?

– Det var två saker. Dels att det finns så många som längtar tillbaka till Sovjetunionen, eller snarare till en skönmålad minnesbild av det var på den tiden. Även yngre som inte själva levde då. Dels att det var så svårt att hitta riktigt kritiska röster på Krim, eftersom de flesta motståndare till Rysslands annektering antingen tysnat eller flytt. Jag fick resa till Kiev för att träffa de kritiska aktivisterna och journalisterna från Krim.

Ser du någon lösning på konflikten i Ukraina?

– När det gäller själva Krim kan jag inte se något som kan leda till att det faktiskt blir en del av Ukraina igen, de facto, eftersom Rysslands ledning investerat så mycket prestige i Krim att det är otänkbart att en framtida rysk ledning skulle lämna tillbaka det. När det gäller den pågående konflikten i östra Ukrina har jag också svårt att se någon lösning. Det bästa Ukraina kan hoppas på är att konflikten inte trappas upp, utan blir en fryst konflikt som i Moldavien till exempel.

© 2020 Göteborgs Fria