”Jag har försökt ta tillvara på historien” | Göteborgs Fria
  • Bagir Kwiek berättar om den nya boken Det tysta arvet - romer i skuggan av ett folkmord.
Göteborgs Fria

”Jag har försökt ta tillvara på historien”

Bagir Kwiek är ordförande i Romer för Kulturell Utveckling och styrelsemedlem i Romska kulturföreningen i Västra Sverige, och var en av initiativtagarna till utställningen Vi är romer! På romernas nationaldag, eller Internationella Romadagen, kommer han att dela med sig av det pågående arbetet med boken Det tysta arvet – romer i skuggan av ett folkmord.

Kan du berätta om den kommande boken?

– Den handlar om tiden under förintelsen från romernas perspektiv. Man har aldrig riktigt fått höra vad romerna var med om under andra världskriget. Jag har försökt ta tillvara på den historien så att den inte ska förbli tyst, dels genom att ha pratat med en del äldre om vad de har varit med om, och även genom att vi har besökt platser där förintelsen skedde. I augusti var vi till exempel på Auschwitz, och vi kommer även att besöka andra platser. Det finns så lite skrivet om vad romerna var med om under andra världskriget, och det är få som känner till det. De var också väldigt stora offer, men har ofta hamnat i skymundan av andra grupper.

Hur känns det att berätta om boken just på romska nationaldagen?

– Det känns väldigt bra, och det känns som en dag när det passar att prata om det. Det är många som vill lyssna, som inte själva är romer, men som är intresserade. Det är en jätteviktig och bra dag att få vara stolta över att vara romer, och inte skämmas. Jag kommer ihåg första gången vi hissade romska flaggan här i Göteborg, 2011. Det kändes som en milstolpe att få stå där när flaggan hissades med mina barn bredvid mig.

Fakta: 

Det tysta arvet – Romer i skuggan av ett folkmord

Det tysta arvet – romer i skuggan av ett folkmord, produceras av JIC Media med stöd av Statens kulturråd och Levande historia i Göteborg. Fotograf Maja Kristin Nylander, Ingrid Schiöler, Bagir Kwiek och Monica Hirsch svarar för innehållet. Planerad utgivning på Votum & Gullers Förlag 2016.

Rekommenderade artiklar

Gatukonst ska förena staden

Samtliga stadsdelar i Göteborg ska fyllas av ny konst under Artscape 2016 – Skandinaviens största gatukonstfestival.

© 2020 Göteborgs Fria