Blir du extremist, lille vän? | Göteborgs Fria
Per Björklund

Inledare


Per Björklund
Fria Tidningen

Blir du extremist, lille vän?

Regeringens förvirrade desinformation om extremism skulle vara farlig om den inte vore så komisk, skriver Per Björklund.

Många är vi som undrat vad regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin, egentligen pysslar med förutom att agera auktoritet på ämnet i medierna. Häromveckan kom en del av svaret, när samordnaren lanserade ett webbaserat utbildningsmaterial under namnet ”Samtalskompassen.”

Websajten sägs rikta sig till de som ”möter personer i riskzonen för radikalisering, framför allt unga i deras vardag” och sägs ge verktyg för att ”med hjälp av stödjande och förebyggande samtal, stärka ungas motståndskraft mot extrema budskap”. Här samsas militanta jihadister med nazistgrupper och den ”autonoma vänstern.” Redan här borde varningsklockor ringa. Terrorismens historia i Europa är visserligen inte fri från socialister som gått vilse i elitism och förakt för breda, folkliga mobiliseringar. Men är det rimligt att tro att dessa tre kategorier av ”extremism” kan och bör bemötas och bekämpas på samma sätt i Sverige idag?

Tittar man närmare på vilka organisationer som lyfts fram i materialet så övergår varningsklockorna i ett öronbedövande larm. Här samsas al-Qaida och den nazistiska våldssekten Svenska motståndsrörelsen med Förbundet Allt åt Alla. Den senare gruppen engagerar sig enligt sajten bland annat i ”arbetsrätt och boendepolitik”, men har även arrangerat så kallade ”överklassafaris” ­– bussresor till mer välbeställda stadsdelar under parollen ”Odla ditt klasshat”.

Vad som inte framkommer på sajten är att Allt åt Allas berömda busstur till Solsidan i Saltsjöbaden var ett helt fredligt arrangemang, som bland annat åtföljdes av ett kamerateam från Rapport. På plats möttes resenärerna av ”en pöbelhop bestående av finniga överklasslynglar”, enligt Aftonbladets reporter Peter Kadhammar, som också var på busssen. Någon bar på en hockeyklubba, andra följde efter i bilar och vrålade ”Kommunistfittor!” Utanför Grand Hotell klev deltagarna ur för att lyssna på ett föredrag om Saltsjöbadsavtalet, som undertecknades här av LO och arbetsgivarna 1938.

En guidad busstur med föreläsningar om arbetarrörelsens historia ­– i själva verket en genialisk PR-kupp ­­– hamnar alltså i samma kategori som svenska islamisters terrorresor till Syrien eller nazisters krigsturism i Ukraina. Ungdomar som hatar klassklyftor och sexism likställs med nazister. Det skulle vara riktigt allvarligt ur demokratisynpunkt, om det inte vore för att det är så dumt att inga tänkande människor faktiskt lär ta det på allvar.

Låt för all del Mona Sahlin fortsätta turnera mellan TV-sofforna och paneldebatterna, om regeringen vill visa engagemang och drivkraft i kampen mot våldsbejakande extremism. Men lägg av med tramset.

© 2021 Göteborgs Fria