Stadens klyftor kartlagda | Göteborgs Fria
  • Den sociala isoleringen bland personer med kort utbildning har ökat de senaste tio åren – medan den stått still på samma låga nivå för personer med lång utbildning.
Göteborgs Fria

Stadens klyftor kartlagda

Inkomst, utbildning och medellivslängd tas ofta upp som exempel på klyftor i samhället. Men även social delaktighet, och tillit till andra, skiljer sig kraftigt åt mellan olika grupper av människor och olika delar av Göteborg. Nu presenteras 30 förslag på hur klyftorna ska minskas.

Klyftorna i Göteborg är större än vad många kanske har trott. Kommunalrådet Marina Johansson, S, säger att hon är lite förvånad över hur stora skillnaderna faktiskt är, efter att ha tagit del av den nya rapporten ”Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg”.

– Vi har vetat att Göteborg är en ojämlik stad, att det är stora klyftor. Men den här kartläggningen tittar på så många olika faktorer. Jag blir tagen på något sätt, det blir så väldigt uppenbart.

Det är precis vad som förvånar Åsa Lundquist, som har varit projektledare för rapporten, mest. Reaktionen när andra läser den och höjer på ögonbrynen.

– När varje enskild skillnad läggs bredvid varandra blir helheten väldigt tydlig, att skillnaderna är så genomgående och genomgripande på område efter område. När helheten läggs upp som i den här rapporten är det svårt att blunda för det.

Social resursförvaltning, som står bakom rapporten, har tidigare släppt en delrapport där bland annat skillnaderna i inkomster, utbildningsnivåer och medellivslängd mellan olika grupper av göteborgare, och olika delar av staden, har studerats. Nytt för huvudrapporten är att till exempel skillnader i social sammanhållning, tillit och trygghet har undersökts – det sociala kittet i staden. Åsa Lundquist säger att social delaktighet är en väldigt viktig faktor för hälsa.

– Man har till exempel märkt att man kommer tillbaka fortare efter en sjukskrivning om man är socialt delaktig. Att titta på delaktighet, tillit och trygghet är ett grundläggande sätt att se hur det sociala Göteborg funkar.

Statistiken visar tydligt att individers utbildningsnivå har en stor påverkan. Medan 18 procent av göteborgarna med kort utbildning klassas som socialt isolerade, gör endast 2 procent av dem med lång utbildning det. Och medan siffran för dem med lång utbildning inte har ändrats sedan 2004, har den sociala isoleringen ökat från 12 till 18 procent för dem med kort. Även om inte rapporten tittar på varför det ser ut på detta sätt, utan bara hur det ser ut, menar Åsa Lundquist att det ena påverkar det andra.

– Det vi ser är att många av skillnaderna antingen har legat still eller ökat, och de är väldigt intimt förknippade med varandra. När inkomstskillnaderna ökar till exempel, då ser vi att andra problem också ökar, som social isolering.

Tillsammans med rapporten presenteras också totalt 30 åtgärdsförslag på hur staden kan minska klyftorna. Att säga att ett visst förslag ska åtgärda ett visst problem är svårt, istället tror man på att åtgärderna som helhet ska minska skillnaderna. Men även om helhetsbilden först presenterats i denna rapport, är de stora klyftorna i Göteborg knappast någon nyhet. Kommunalrådet Marina Johansson säger att visst kan de vara självkritiska, och att de hade kunnat börjat arbeta strukturerat med problemen tidigare.

Måste det gå för långt innan något görs?

– Ja tyvärr, lite så är det, både i Sverige och i Västvärlden i stort. När vi får det såhär svart på vitt blir det så tydligt att det går inte att säga att det här kan vi strunta i. Då är det också lättare att enas om hur vi går vidare.

Själv nämner Johansson förskolan som en av de viktigaste åtgärderna att gå vidare med.

– Förskolan tror jag på något sätt är grunden till allt, det är avgörande för att klara skolan, och klara skolan är avgörande för att få arbete och vilket liv man sedan får, och om man blir delaktig i samhället eller inte.

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2020 Göteborgs Fria