Chalmers slutar med investeringar i fossilbolag | Göteborgs Fria
  • Kampanjen Fossil Free vill få fler lärosäten att göra sig av med sina inversteringar i kol-, olje- och gasbolag.
Göteborgs Fria

Chalmers slutar med investeringar i fossilbolag

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har beslutat att sälja det innehav de tidigare har haft i kol- olje- och gasbolag. Därmed blir de första lärosäte i Sverige att göra sig av med alla fossilinvesteringar – och kampanjen Fossil Free hoppas att fler ska följa efter.

Olivia Linander är samordnare för kampanjen Fossil Free, som har engagerat studenter runt om i landet att ställa krav på högskolor och universitet att göra sig av med investeringar i fossilindustrin. Hon hoppas att Chalmers beslut inte bara ska påverka andra lärosäten, utan även städer och pensionsfonder till exempel.

– Dessutom peppar det de studenter som arbetar i samma riktning, att förändringen är i inom räckhåll. Att till exempel vicerektorn på Chalmers har uttalat sig om detta är något som studenter kan peka på för att visa att frågan bör tas på allvar. Genom att studenterna sätter tonen får vi långsamt igenom en förändring av normerna för vilka investeringar som är acceptabla.

Bland de aktiva i Fossil Frees kampanjgrupp på Göteborgs universitet finns det förhoppningar om att universitetet ska inspireras av Chalmers.

– Vi tycker att det känns stärkande för vår kampanj eftersom vi ser att GU och Chalmers samarbetar och har ett utbyte kring mycket, och skulle kunna ha det även kring detta. Men vi har inte inlett några diskussioner ännu, säger Moa Karlsson.

Lars Nilsson är ekonomidirektör på Göteborgs universitet, och han menar att det inte är en fråga om de kommer att göra sig av investeringarna, utan bara om när.

– Vi har inte ett sammanträde där vi inte pratar om den här frågan.

Att de ännu inte har fattat något beslut har att göra med att de måste ta hänsyn till vilka konsekvenserna skulle bli för den totala förvaltningen av universitetets pengar. Men i den nya placeringsinriktningen för i år har GU skrivit in att en omställning ska vara genomförd inom två till fem år.

– Före 2020 ska vi definitivt vara helt omställda. Vi går inte och väntar, kan vi göra det nästa år så gör vi det. Men det ska fungera i verkligheten, vi vill veta att vi kan realisera det när vi går ut och säger att vi ska göra det, säger Lars Nilsson.

Fakta: 

Global Divestment Day

13–14 februari är det globala aktionsdagar för att uppmärksamma fossilindustrin, och uppmana till divestering. I Göteborg bjuder studenter bland annat på fossil frukost.

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2020 Göteborgs Fria