De vill få eleverna att mötas över gränserna | Göteborgs Fria
  • Hanna Mosséen (till vänster) och Nora Edvall hoppas på fler mötesplatser i staden, så elever från olika stadsdelar och skolor kan mötas.
Göteborgs Fria

De vill få eleverna att mötas över gränserna

Arbetet med att etablera elevkåren på Donnergymnasiet har varit intensivt. Nu är en majoritet av eleverna medlemmar, och elevkåren vill fortsätta att stärka den så kallade Donnerandan.

Av de drygt 500 eleverna på skolan är nu en majoritet medlemmar i den relativt nybildade elevkåren. Men att få så många medlemmar har inte varit helt lätt. Många tror att medlemskapet innebär ett stort åtagande.

Vi har försökt trycka på att man går med i kåren för att vara med i en gemenskap. Vi vill göra saker för våra medlemmar, säger Hanna Mosséen, en av Donnergymnasiets elevkårs sju styrelsemedlemmar.

Innan 2013 hade man istället ett elevråd, där skillnaden är att elevråd är en del av skolorganisationens inflytandearbete medan elevkårer är fristående med egna stadgar och en egen styrelse.

Nu börjar de märka att det hårda arbetet har gett resultat, inte minst efter höstens upplaga av “Killergame” – en slags avancerad version av kull som har involverat nästan hälften av skolans elever.

– Man har börjat prata mer med folk som man inte har haft någon naturlig anledning att prata med tidigare. Det är sådana möten vi vill vara med och skapa, säger Hanna Mosséen och fortsätter:  

– Vi försöker ordna bra stämning på skolan, och få med så många som möjligt i samma typ av aktivitet så att man träffar folk över gränserna, både från olika program och från olika årskurser.

Förutom att anordna lekar och tävlingar, har kåren också några gånger per termin anordnat vad de kallar för “Kaffekåren” för att bidra till stämningen.

– Det en enkel grej, man bjuder på kaffe och pratar lite med medlemmarna, men det ger så otroligt mycket, säger Nora Edvall, som också sitter i styrelsen.

Den så kallade “Donnerandan” var något båda två hade hört om innan de började på skolan. De beskriver den som en slags avslappnad stämning.

– Det blir mycket lättare att gå i skolan om man inte behöver vara rädd för att någon dömer en för ens åsikter, utseende eller klädsel, säger Hanna Mosséen.

En del av förklaringen till gemenskapen på skolan tror de kan vara att skolan ligger i Eriksberg, och inte inne i centrum. Eleverna håller sig på skolan under dagarna när det inte finns något kafé eller affärer runt hörnet att gå till på raster och håltimmar.  

Förutom att bidra till en bättre stämning på skolan, deltar också elevkåren på skolkonferenser ett par gånger per termin. Där har de möjlighet till påverkan, och att ta upp problem eleverna upplever med rektorer och ledning. Hanna Mosséen ger som exempel att hennes klass förra året fick läsa en hel hundrapoängs-kurs på en termin, men att de nu fått igenom att ingen annan klass ska behöva göra det. Och ledningens respons på elevkårens arbete är hon nöjd med.

– De ser oss som en otrolig tillgång. Vi får väldigt mycket gehör därifrån och de har mycket respekt för en, säger Hanna Mosséen.

Trots tiden de lägger på arbetet med elevkåren, tycker de att de får mycket tillbaka av att vara med.

– Det är en tillflykt från skolarbetet och ett sätt att påverka och göra något roligt och trevligt för andra människor. Jag tycker att det är härligt att vi har en ganska stor individuell makt, det är ingen lärare som går in och påverkar vår verksamhet utan det är vi, säger Nora Edvall.

Dessutom tycker de båda att få träffa och lära känna mycket folk är en av de största fördelarna.

Just att möta människor man annars kanske inte skulle prata med, är något de tycker skulle kunna tas till en högre nivå. Om elevkåren förenar över program- och årskursgränser, skulle fler mötesplatser i staden kunna förena olika stadsdelar och skolor med varandra.

– Jag tror att det finns en stort intresse av att träffa folk, att mötas, men att det inte riktigt finns något bra forum att göra det, säger Hanna Mosséen.

Nora Edvall håller med.

– Man bygger upp fritidsgårdar och lokala grejer, men det finns inte särskilt många forum för göteborgsungdomar att kunna träffas från olika stadsdelar. Nästan alla jag pratar med beskriver högstadietiden som ganska instängd. Man känner personerna som går på ens skola och bor runt omkring, men man visste inte vad det fanns för slags värld där ute.

Fakta: 

Artikelserie: Gymnasiemegafonen

Politikerna slåss om hur de vill förändra skolan – men mitt i verksamheten finns experter som kämpar för sina skolor. GFT ger ordet till elevkårerna på tre olika gymnasieskolor.

I nästa del träffar du elevkåren på Schillerska gymnasiet. Läs tidigare delen om Angeredsgymnasiet här.

Dela din åsikt om gymnasiet på #gymnasiemegafonen i sociala medier eller mejla nyheter(at)goteborgsfria.nu

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2020 Göteborgs Fria