Svår väg för politikerna i fråga om trängselskatt | Göteborgs Fria
  • Försöken att få stadens politiker att följa resultatet av folkomröstningen om trängselskatt fortsätter, här på Gustaf Adolfs torg.
Göteborgs Fria

Svår väg för politikerna i fråga om trängselskatt

Till slut blev det en folkomröstning om trängselskatten, drygt ett och ett halvt år efter att folk börjat betala. Göteborgarna sa nej, men avtalsparterna kring Västsvenska paketet vill ha skatten kvar. Att på något sätt ändå gå folkets vilja till mötes anses viktigt av många.

Valdeltagandet vid folkomröstningen om trängselskatten var högt, nästan 73 procent av göteborgarna röstade. Det skiljer ut denna folkomröstning från många andra lokala omröstningar enligt Johan Martinsson, forskare i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet.

– Egentligen är det ganska vanligt att politikerna går emot resultatet när man ser till lokala folkomröstningar. Men i och med det höga valdeltagandet blir det extra tydligt.

Vad det i detta fall leder till för politikerna i Göteborg om de behåller trängselskatten, är ännu osäkert. Kanske uppstod skador på förtroendet för stadens politiker redan när det inte blev någon folkomröstning innan skatten infördes. Enligt SOM-undersökningen har förtroendet för politikerna minskat sedan flera år.

– Men det blir att komplicera det ännu ett varv att faktiskt ha en folkomröstning och sedan inte följa den. Samtidigt, hur lågt kan förtroendet egentligen sjunka?, säger Johan Martinsson.

Den tydligaste aktören på nej till trängselskatt-sidan har varit Vägvalet, partiet som bildades som en reaktion mot att införa trängselskatt i Göteborg. Att trängselskatten nu kan bli kvar trots att det blev nej i folkomröstningen tror Theo Papaioannou, partiledare Vägvalet, kommer att få stora konsekvenser för förtroendet för politikerna.

– Man kommer inte att få förtroende för andra frågor man driver. Jag tror att det kommer leda till en svekdebatt där man undrar varför man inte vill följa folkomröstningsbeslutet.

Vägvalet kommer att fortsätta att driva sin linje i fullmäktige utifrån tre punkter som Theo Papaioannou sammanfattar:

– Till att börja med följa resultatet av folkomröstningen, ta bort trängselskatten och sätta sig ner och omförhandla paketet. Om man börjar med att ta bort västlänken så är det inga problem med finansieringen.

Ännu är det inte klart vad som kommer att hända. Kommunfullmäktige ska ta ställning till folkomröstningens resultat, men det kan ändå bli så att frågan till slut avgörs av riksdag och regering. Johan Martinsson menar att politikerna i Göteborg måste visa att de försöker följa folkets vilja på något sätt, för att rädda tillbaka förtroende.

– Det viktigaste är att de anstränger sig för att hitta något som går till mötes den folkvilja som finns. Att visa att man försöker agera, även om det kanske inte blir ett avskaffande.

Detta håller också nätverket Ja till trängselskatt med om, trots att de har varit kritiska mot en folkomröstning från början.

– Det är viktigt att jobba på kommunikationen med göteborgarna. Kanske kan man ändra vissa saker, som betalstationernas placering för att få mer acceptans, säger Gabriel Lindh som är samordnare för nätverket och fortsätter:

– Om det går att hitta alternativ som ger samma effekter som trängselskatten vad det gäller miljö, trängsel och intäkter ska man med folkomröstningen i åtanke ta det i beaktande. Däremot inte till vilket pris som helst.

Fakta: 

De är avtalsparterna i Västsvenska paketet:

Göteborgs stad

Trafikverket

Västra Götalandsregionen

Region Halland

Göteborgsregionens kommunalförbund

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2022 Göteborgs Fria