Fi är övertygade om plats i kommunfullmäktige | Göteborgs Fria
  • Stina Svensson har varit aktiv i Feministiskt initiativ i snart nio år och kandiderar nu till fullmäktige i Göteborg.
Göteborgs Fria

Fi är övertygade om plats i kommunfullmäktige

I maj lade drygt var tionde göteborgare som deltog i valet till Europaparlamentet sin röst på Fi. Stina Svensson, som står som etta på listan för Fi i valet till kommunfullmäktige, är säker på att partiet tar sig in i Göteborgs stadshus efter valet i september.

I förra kommunvalet röstade drygt en procent, eller 3 677 personer, på Feministiskt initiativ. Fyra år senare gick ungefär lika många personer i partiets första maj-tåg i Göteborg. Medlemsantalet har ökat snabbt, och särskilt det senaste året har siffrorna pekat uppåt för partiet.

Men framgångarna i EU-valet behöver inte tyda på att partiet har en enkel väg in i riksdag eller kommunfullmäktige. Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet, nämner Junilistan och Piratpartiet som exempel på partier som tidigare har lyckats i EU-val – men inte i de följande allmänna valen. Samtidigt har det aldrig varit så kort tid mellan de olika valen – 112 dagar – som under detta så kallade supervalår.

– Det är möjligt att Fi kan få folk att påminna sig om hur de tänkte för drygt 100 dagar sedan och vilka överväganden de hade då. Men då måste Fi göra något som inget annat parti har lyckats med och använda EU-valet som en trampolin, säger Henrik Oscarsson.

Enligt en opinionsmätning från Sifo dryga månaden innan valet ligger Fi på 2,6 procent, men att spekulera i om de tar sig in i kommunfullmäktige eller inte är svårt.

– På pappret är det lättare för små partier att ta sig in i kommunfullmäktige på någon plats än i riksdagen, i och med att det inte finns någon spärr på fyra procent, säger Oscarsson.

Utmaningen för Fi menar han framförallt blir att koppla sina hjärtefrågor om jämställdhet och antirasism till de frågor som främst brukar dominera valrörelserna – bland annat svensk ekonomi, välfärd, utbildning och sysselsättning.

Frågor om sysselsättning och arbetsvillkor är också något både Gudrun Schyman och Stina Svensson gärna pratade om när partiet i veckan hade valupptakt i Göteborg.

För Svensson kommer arbetsvillkoren inom den kvinnodominerade offentliga sektorn högt upp på frågor hon vill driva i fullmäktige.

– Jag vill få ett slut på det systematiska utnyttjandet av timvikarier och osäkra anställningar. Vi som politiker måste ta vårt fulla ansvar som arbetsgivare. Hon nämner också det försök med arbetstidsförkortning för en grupp offentliganställda som den rödgröna majoriteten beslutade om i april, något som Fi vill arbeta vidare med.

Stina Svensson har varit engagerad i Feministiskt initiativ sedan knappt ett år efter bildandet 2005, och är en av partiets tre talespersoner. När hon nu kandiderar till fullmäktige i Göteborg upplever hon att många vill se en förändring och en politik som inte bara förs bakom stängda dörrar.

– Personligen har jag alltid tyckt att Göteborg är en politisk stad där politiska samtal ständigt är närvarande. Det gäller inte bara partipolitiskt, utan även utomparlamentariska samtal finns det väldigt mycket av, och de är hela tiden levande.

Och även om Göteborg har kommit en bit på vägen när det gäller jämställdhet, finns det mycket kvar att göra enligt Stina Svensson.

– Det är definitivt ingen främmande fråga här och det finns en ganska stor förståelse kring olika maktordningar. Det jag saknar är att det genomsyrar alla politiska områden.

Hon menar att jämställdhet ofta ses som ett särintresse, och att frågan om konsekvenser för olika människor måste ställas till varje politiskt beslut.

– När man pratar infrastruktur exempelvis har man inte med en analys över hur olika vi lever i vardagen. Vem är det som åker kollektivt? Vem är det som är beroende av kollektivtrafik för att åka till de stora köpcentrumen och handla? Vi måste ha en stadsplanering utifrån ett könsmaktsperspektiv.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2021 Göteborgs Fria